ORDIN Nr. 2.921 din 12 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii

Este aprobata Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala. De asemenea, au fost aprobate formularele: Decizie privind inregistrarea fiscala din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale si Notificare privind inregistrarea fiscala din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale.

Notificarea are rolul de a informa contribuabilii in vederea prezentarii in termen de 5 zile la sediul Directiei generale regionale a finantelor publice pentru depunerea declaratiei de inregistrare fiscala sau pentru prezentarea documentelor din care sa rezulte ca acestia nu au obligatia inregistrarii fiscale.

ORDIN Nr. 2.810 din 29 septembrie 2016 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite în Romania

Noutatile aduse de acest ordin constau in aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare TVA, aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite în Romania, aprobarea formularului (318) – Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite în Romania precum si a formularului (319) – Declaratie de ajustare a pro-ratei.

Cererea de rambursare se depune, in format electronic, la organul fiscal competent din Romania, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare.

ORDIN Nr. 7 din 3 octombrie 2016 privind modificarea si completarea Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, si a Ordinului Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

Entitatile de interes public care la data bilantului depasesc criteriul de a avea 500 de salariati in cursul exercitiului financiar, vor include in raportul administratoului o declaratie nefinanciara care va contine informatii referitoare la aspecte de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, acestea fiind necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si a pozitiei entitatii.

Aceste reglementari se aplica si entitatilor de intres public care sunt societati-mama si care depasesc la data bilantului, criteriul de a avea numarul mediu de 500 de salariati.

Pentru entitatile care nu pun in aplicare unul sau multe dintre aspectele mentionate mai sus, declaratia nefinanciara consolidata va oferi explicatii clare si motivate in acest sens.

Auditorul statutar sau firma de audit are obligatia de a verifica daca s-a furnizat declaratia nefinanciara mentionata.

Modificarile aduse de prezentul act normativ intra in vigoare incepand cu 01 ianuarie 2017.

LEGE Nr. 182 din 17 octombrie 2016 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza accesul la activitatile economice din economia nationala astfel cum sunt prevazute in Codul CAEN, procedura de inregistrare in registrul comertului, de autorizare a functionari si regimului juridic al persoanelor fizice autorizate sa desfasoare activitati economice, precum si al intreprinderilor individuale si familiale.

In termen de 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care au un numar mai mare de activitati incluse in obiectul de activitate, vor solicita oficiului registrului comertului, modificarea mentiunilor referitoare la acesta.

Persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale care nu indeplinesc obligatia de a solicita modificarea mentiunilor referitoare la obiectul de activitate, vor fi radiate, din oficiu, in termen de 60 de zile de catre oficiul registrului comertului.

Modificarile aduse de prezentul act normativ intra in vigoare incepand cu 17 ianuarie 2017.

ORDIN Nr. 2.902 din 10 octombrie 2016 pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente

Prin intermediul prezentului ordin se aproba Procedura privind declararea veniturilor din cedarea folosintei bunurilor si stabilirea impozitului datorat de catre contribuabilii care califica aceste venituri in categoria veniturilor din activitati independente si este abrogat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere/subinchiriere.

O noutate adusa de acest ordin este Notificarea prin care contribuabilii sunt instiintati de catre Directia Generala Regionala a Finantelor Publice cu privire la situatia veniturilor din cedarea folosintei bunurilor inregistrate la sfarsitul anului precedent.

ORDIN Nr. 2.373 din 3 octombrie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005

Modificarile aduse de prezentul act normativ fac referire la prevederile privind elementele  din bilant, decontari, planul de conturi general pentru institutii publice, monografia privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni, contabilitatea operatiunilor specifice bugetelor locale precum si  dezvoltarea conturilor sintetice in conturi analitice in scop de raportare a Balantei de verificare la Ministerul Finantelor Publice.