Ordin Nr. 2.011 din 05 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (12) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Ordinul reglementeaza procedura de inregistrare in scopuri de TVA, la cerere, a unor categorii de persoane impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.

Se aproba modelul, continutul si instructiunile de completare a formularului 099, precum si a deciziei de inregistrare si de respingere a acestei cereri.

Ordin Nr. 2.012 din 05 iulie 2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Se stabileste procedura de inregistrare din oficiu in scopuri de TVA, a persoanelor impozabile care aveau obligatia inregistrarii si nu au solicitat inregistrarea in termenul legal.

Se detaliaza situatiile, formularistica, modul si data de la care se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA, din oficiu a unei persoane impozabile.

Se stabilesc procedurile de indreptare a erorilor privind inregistrarea in scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a inregistrarii.

Ordin Nr. 2.328 din 05 august 2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Ordinul stabileste un nou termen de depunere al declaratiei 394, respectiv data de 30 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare.

Pentru declaratia aferenta lunii ianuarie, termenul de depunere va fi 28, respectiv 29 februarie.

Ordin Nr.1.265 din 02 august 2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar

S-a stabilit formularistica si procedura prin care persoanele care dispun de sali sau spatii autorizate pentru organizarea de nunti si botezuri, pot solicita organului fiscal competent aprobarea unui alt plafon de incasari in numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente.

Ordin Nr. 2.393 din 12 august 2016 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societati, cu sediul activitatii economice in Romania

Se stabilesc criteriile si procedura de inregistrare in scopuri de TVA a persoanelor impozabile imnatriculate la Registrul Comertului, avand sediul activitatii in Romania care solicita inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune.

Se stabileste procedura de anulare, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate la Registrul Comertului, cu sediul activitatii economice in Romania si care nu justifica intentia si capacitatea de a desfașura activitate economica potrivit criteriilor si in termenele stabilite prin ordin al presedintelui A.N.A.F.

Ordin Nr. 2.048 din 08 iulie 2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

S-a aprobat noul model si continut al formularului 088, precum si documentatia obligatorie aferenta acestuia.

Se stabilesc persoanele obligate la depunerea acestuia precum si termenul de cand intra in vigoare noul formular.