Facilitati fiscale la CD

Prin Ordinul nr. 1056/4435/2016 s-au aprobat Normele  privind   deducerile   pentru   cheltuielile   de   cercetare-dezvoltare   la   calculul rezultatului fiscal. Acesta astabileste activitatile de cercetare- dezvoltare,

Ordin Nr.916 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici

Prin prezentul ordin se aproba Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2016 a operatorilor economici prin care:

Se stabilesc pragurile valorice peste care sunt obligatorii de depus raportarile contabile la 30 iunie 2016;

Se aduc lamuriri asupra modului de calcul al unor indicatori financiari si asupra perioadei la care fac referire;

Este prezentata structura si modul de completare a raportarilor contabile la 30.06.2016.

Ordin Nr.1886 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si altor persoane

S-au aprobat normele privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane si sunt reglementate formalitatile ce trebuiesc indeplinite si formularistica aferenta in vederea obtinerii numarului EORI;

Sunt reglementate situatiile in care se poate anula sau considera invalid numarul EORI deja obtinut.

Ordin Nr.1887 din 24 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului

S-a instituit sistemul declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului prin care:

Se definesc declaratia simplificata, conditiile de autorizare si continutul dosarului de autorizare;

Se stabilesc conditiile de suspendare si revocare a autorizatiei;

Sunt prezentate etapele procedurii de depunere a unei declaratii vamale sub forma unei inscrieri in evidentele declarantului si formularistica aferenta procedurilor simplificate si de inscriere in evidenta declarantului.

Ordin Nr. 1056/4435 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Prezentul ordin aproba normele aplicare a deducerii cheltuielilor de cercetare-dezvoltare  la calcul rezultatului fiscal reglementate prin Art.20 alin 5 privind Codul Fiscal.

Se aproba stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare pentru reducerea rezultatului fiscal prin deducerea suplimentara, in proportie de 50% a cheltuielilor eligibile si aplicarea metodei de amortizare accelerata.

Pentru platitori am dezvoltat acest subiect la „Comentarii”.

Declaratia 394 din iulie 2016

Principalele modificari  incepind cu 1 iulie referitoare la Declaratia 394:

Referitor la livrarile/prestarile pe teritoriul national:

-Se vor declara toate operatiunile impozabile in Romania si taxabile cu cotele de TVA in vigoare, indiferent daca beneficiarul este sau nu persoana impozabila si indiferent de calitatea sa de platitor de TVA;

Hotarare Nr.449 din 22 iunie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 52/2011

Prezenta hotarare aduce modificari si lamuriri importante in legatura cu concediul si indemnizatia pentru cresterea copilului precum:

Perioada de cotizare de 12 luni se va calcula avand in vedere ultimii 2 ani anteriori nasterii in care s-au realizat venituri;

De indemnizatie beneficiaza si persoanele care au realizat venituri supuse impozitului pe venit dar care au fost scutite de la plata acestuia;

Se aduc clarificari in legatura cu modul de stabilire al perioadei de 12 luni;

Se clarifica conditiile in care celalalt parinte poate beneficia de indemnizatie;

Se lamuresc documentele in baza carora se poate solicita indemnizatia;

Se clarifica anumite aspecte privind indemnizatia in cazul nasterii altui copil in aceasta perioada;

Se detaliaza modul in care se poate beneficia de stimulent pana la varsta de 2 ani.

Ordin Nr.1863 din 21 iunie 2016 pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole si pentru aprobarea unor formulare

Prezentul ordin aproba procedura de reducere a normei de venit in cazul activitatilor agricole.

Principalele idei urmarite sunt:

De reducere beneficiaza persoanele fizice si asocierile acestora care desfasoara activitati agricole si care inregistreaza pierderi in anul curent ca urmare a unor dezastre naturale;

Pierderea inregistrata in anul curent trebuie sa afecteze peste 30% din suprafetele destinatte productiei agricole;

Constatarea pagubelor se va efectua de o comisie numita prin ordin al prefectului judetului;

Norma de venit se reduce si in cazul pierderilor de animale, pasari si albine;

Se stabileste procedura de urmat si formularistica aferenta pentru a beneficia de reducerea normei anuale de venit.

Ordonanta de Urgenta Nr.32 din 28 iunie 2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prin prezenta ordonanta se aproba urmatoarele modificari ale Codului Fiscal:

Scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice care realizeaza dupa data de 01 August 2016 venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare aplicativa sau tehnologica;

Scutirea de la plata impozitului asupra venitului obtinut din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal de catre persoanele fizice care beneficiaza de prvederile legii darii in plata, pentru prima operatiune de dare in plata;

Scutirea se va aplica si persoanelor care au achitat deja acest impozit;

Includerea in categoria veniturilor din alte surse a celor obtinute de operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populatie si de la persoanele juridice pentru cercetare statistica;

Incepand cu 01 August 2016 cota de TVA de 9% se va aplica asupra livrarii de ingrasaminte si de pesticide utilizate in agricultura, a livrarii de seminte si alte produse agricole destinate insamantarii sau plantarii, precum si asupra serviciilor utilizate in sectorul agricol, prevazute prin Ordin al MFP;

Se aduc urmatoarele modificari, aplicabile din 01 August 2016 asupra Legii 70/2015 :

Organizatorii de nunti si botezuri pot solicita organului fiscal un alt plafon de incasari zilnice de la persoane fizice;

Retragerile de numerar din banca pentru plata persoanelor fizice nu vor mai fi plafonate.