Cheltuielile efectuate in favoarea asociatilor – regim fiscal in 2016

In categoria cheltuielilor efectuate in favoarea asociatilor intra bunurile si/sau serviciile primite de acestia de la persoana juridica la care detin partile sociale, daca bunurile si/sau serviciile sunt acordate/furnizate de catre persoana juridica in folosul personal al acestora.  Cu titlu de exemplu, in categoria cheltuielilor efectuate in favoarea asociatilor intra urmatoarele:

– bunurile, marfurile si serviciile acordate asociatilor

– lucrarile executate in favoarea asociatilor

– cheltuielile cu chiria si intretinerea spatiilor puse la dispozitie acestora

ORDIN 673 din 27 aprilie 2016 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale

Prin prezentul ordin au intrat in vigoare mai multe tratate internationale, printre care se numara si:

Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Jersey privind schimbul de informatii in domeniul fiscal, semnat la Londra la 1 decembrie 2014, care a intrat in vigoare la data de 5 februarie 2016;

Conventia dintre Romania si Republica Bulgaria privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, care a intrat in vigoare la data de 29 martie 2016;

Acordul privind cooperarea, in domeniul juridic, intre Ministerul Justitiei al Romaniei si Ministerul Justitiei al Statului Qatar, care a intrat in vigoare la data de 11 aprilie 2016;

Tratatul intre Romania si Republica Kazahstan privind asistenta judiciara in materie penala, intrat in vigoare in data de 21 februarie 2016;

ORDIN 1559 din 17 mai 2016 privind aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata depuse in conditiile titlului VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016

Prin prezentul ordin se aproba procedura de solutionare a cererilor de rambursare a TVA in ceea ce priveste termenul de rambursare, continutul dosarului de rambursare, modul de desfasurare a rambursarii precum si formularistica aferenta.

ORDIN 1.503 din 06 mai 2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare

Prin prezentul ordin se aproba procedura de inregistrare si de radiere la cerere in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare, precum si formularele aferente acestor proceduri.