Declararea veniturilor obtinute din strainatate

Pentru  veniturile realizate din strainatate se intocmeste si depune formularul 201 de catre persoanele rezidente romane si de cele straine in anumite conditii. Prin acest formular se declara veniturile obtinute din strainatate din categoria celor comerciale, din profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuala, dobanzi, dividende, premii si jocuri de noroc, din transferul

DECRET Nr. 433 din 22 aprilie 2016 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014

Prin prezentul decret s-a promulgat Legea pentru ratificarea Acordului multilateral al autoritatilor competente pentru schimb automat de informatii privind conturi financiare, semnat la Berlin la 29 octombrie 2014 si s-a dispus publicarea acesteia in Monitorul Oficial.

ORDIN 1486 din 29 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat

Prin prezentul ordin se aproba normele privind acordarea statutului de operator economic autorizat cu scopul de a beneficia de simplificari prevazute de legislatia vamala si de facilitati in legatura cu securitatea si siguranta marfurilor, aplicate la intrarea sau la iersirea acestora de pe teritoriul vamal al Uniunii.

Titularii detinatori a unor astfel de autorizatii beneficiaza de facilitati in ceea ce priveste controalele vamale referitoare la securitate si de acordurile de recunoastere reciproca cu tarile din afara UE.

ORDIN Nr. 583 din 26 aprilie 2016 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 230 si 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Prin prezentul ordin se aproba formularele referitoare la stabilirea rezidentei fiscale a unui contribuabil, in conformitate Legea 227/2015 si cu prevederile Conventiilor de evitare a dublei impuneri referitoare la rezidenta si in vederea evitarii dublei impuneri.

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor in ceea ce priveste semnarea acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 22 februarie 2011, precum si orice alte dispozitii contrare acestuia.