ORDIN Nr. 1106 din 29 martie 2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.770/2015

Pana la data de 30.06.2016 institutiile de credit pot transmite catre organul fiscal central care a solicitat acest lucru, informatii referitoare la rulajele sau soldurile conturilor deschise la acestea in vechiul format aprobat prin ordin.

La prima transmitere acestea vor comunica si informatii suplimentare referitoare la conturi inchise, solduri si conturi deschise pana la data de 30.06.2016 precum si date referitoare la persoanele care au drept de semnatura.

 

 

ORDIN Nr. 1.105 din 29 martie 2016 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.769/2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Principalele modificari se refera la:

– Noul format al declaratiei 394 cu toate modificarile acesteia se vor aplica operatiunilor efectuate incepand cu luna iulie 2016;

– Nu se vor depune declaratii rectificative pentru facturile primite in alta perioada de raportare fata de data emiterii acestora de catre furnizori; se vor declara facturile primite in perioada de raportare indiferent de data emiterii acestora;

– Se aduc clarificari in legatura cu unele operatiuni ce vor fi cuprinse in declaratie, respectiv nu se vor declara acele operatiuni care se declara in Declaratia 390;

– Livrarile si achizitiile de telefoane mobile, microprocesoare, console de jocuri, tablete PC si laptopuri avand o valoare facturata mai mica decat 22.500 lei exclusiv tva vor fi evidentiate distinct in declaratie;

– Operatiunile derulate in regim special, respectiv de catre agentiile de turism, cu bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, vor fi raportate separat;

– Se clarifica notiunea de factura de stornare ca fiind factura cu valoare negativa, precum si notiunea de factura anulata ca fiind factura netransmisa beneficiarului si neinregistrata in contabilitate;

– In legatura cu operatiunile efectuate cu persoane neimpozabile, completarea CNP/NIF-ului este obligatorie doar in situatia in care acesta este colectat prin intermediul contractelor sau facturilor, in caz contrar, in locul CNP-ului se va completa pe langa numele persoanei si adresa acestuia;

– Operatiunile efectuate catre persoane fizice prin intermediul caselor de marcat electronice fiscale aferente perioadei 01.07-31.12.2016, se vor include detalieri numai pentru facturi a caror valoare individuala este mai mare de 10.000 lei;

– Incepand cu data de 01.01.2017 se vor detalia in declaratie toate facturile emise catre persoanele fizice, indiferent de valoarea acestora.

ORDIN Nr. 450 din 31 martie 2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse in situatiile financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse de operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial

Operatorii economici si persoanele juridice fara scop patrimonial pot corecta situatii financiare anuale si raportarile contabile anuale depuse in mod eronat conform procedurilor urmatoare:

  • Prin depunerea la registratura organului fiscal competent a unui alt set de situatii financiare si raportari anuale, pentru aceeasi perioada de raportare cu cea corespunzatoare depunerii initiale;
  • Situatiile financiare si raportarile contabile anuale aferente anului 2014 pot fi corectate pana la termenul limita de 29.04.2016;
  • Termenul maxim de corectare a erorilor de mai sus, este sfarsitul exercitiului financiar/anului urmator celui la care se refera situatiile financiare anuale/raportarile contabile anuale la care s-au constatat erori.

DECLARATIE DE COOPERARE din 9 noiembrie 2015 intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania (ONPCSB) si Unitatea de Informatii Financiare a Regatului Unit, cu autoritatea directorului general al Agentiei Nationale de Combatere a Criminalitătii, privind schimbul de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea terorismului)

Prin prezenta declaratie incheiata cu Regatul Unit se faciliteaza schimbul de informatii in ceea ce priveste spalarea banilor, finantarea actelor de terorism si alte activitati infractionale ce au legatura cu acestea.

Informatiile se vor furniza pe baza de reciprocitate, pentru a sprijini investigatiile si urmarirea penala a persoanelor suspectate de a fi implicate in operatiunile mai sus prezentate.

ORDIN Nr. 529 din 14 aprilie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare în anul 2016, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice în domeniul contabilitătii publice

Prin prezentul ordin:

S-au aprobat normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2016.

S-au adus modificari si completari la Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice.

S-au adus modificari si completari asupra planului de conturi al institutiilor publice si al instructiunilor de aplicare al acestuia.

S-a modificat anexa intitulata “Corelatii intre formularele de situatii financiare” .

Impozitarea voucherelor de vacanta

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, precum si de Hotararea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta reprezinta cadrul legal de atribuire a acestor instrumente de plata.