ORDIN Nr.795/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prin acest Ordin se aproba modelul formularului care se utilizeaza incepand cu 1 ianuarie 2016.

ORDIN Nr.726/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit

Prin acest Ordin se aproba modelul formularului care se utilizeaza incepand cu 1 ianuarie 2016.

Contribuabilii care au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 in termen de 30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat.

ORDIN Nr.631/2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata

Prin acest Ordin se aproba formularele ce se utilizeaza incepand cu 1 ianuarie 2016 pentru urmatoarele declaratii:

-Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni a altor persoane care efectueaza achizitii intracomunitare sau pentru servicii (091)

-Declaratie de inregistrare in scopuri de TVA/Declaratie de mentiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activitatii economice in afara Romaniei, dar sunt stabilite in Romania prin sedii fixe (093)

-Declaratie privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent (094)

-Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, conform art. 316 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (098)

ORDIN Nr.94/137/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscal

Prin acest Ordin se aproba modele privind formularele tipizate aferente urmatoarelor declaratii:

-Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice

-Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladirile rezidentiale/nerezidentiale/cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor juridice

Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor fizice

Declaratia fiscala pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren in cazul persoanelor juridice

ORDIN Nr.587/2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prin acest Ordin se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare:

-100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat – formularul se utilizeaza pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2016.

-710 Declaratie rectificativa