Taxarea inversa in aplicarea regimului de tva valabil de la 1 ianurie 2016

Incepand cu 1 ianuarie 2016, se aplica taxare inversa si pentru urmatoarele operatiuni:

– furnizarile de telefoane mobile, si anume dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea in conexiune cu o retea autorizata si care functioneaza pe anumite frecvente, fie ca au sau nu vreo alta utilizare;

– furnizarile de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare si unitati centrale de procesare, inainte de integrarea lor in produse destinate utilizatorului final;

– furnizarile de console de jocuri, tablete PC si laptopuri.

NORMA Nr. 41 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare

Prin aceasta Norma se aproba Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate ale entitatilor care desfasoara activitate de asigurare si/sau reasigurare.

ORDIN Nr. 4.144 din 30 decembrie 2015 privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementari in domeniul taxei pe valoarea adaugata

La data intrarii in vigoare a prezentului Ordin se abroga:

– ordinul nr. 172/2006 privind incadrarea produselor in categoria material lemnos pentru care se aplica taxare inversa

– art.1 si anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordinul nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind inregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

– ordinul nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei in scopul taxei pe valoarea adaugata

– ordinul nr. 1.519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare

ORDIN Nr. 3.841 din 29 decembrie 2015 privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA

Prin acest Ordin a fost actualizat formularul 088- Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA.

Prezentul Ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016. Solicitarile de inregistrare in scopuri de TVA depuse pana la data aplicarii prezentului Ordin se solutioneaza conform procedurii in vigoare la data depunerii cererilor.

ORDIN Nr. 3.769 din 23 decembrie 2015 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Potrivit acestui Ordin, prin noul formular 394, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania vor  declara livrarile de bunuri si prestarile de servicii precum si achizitiile de bunuri si servicii realizate pe teritoriul Romaniei catre/de la orice persoana impozabila, persoana juridica neimpozabila sau persoana neimpozabila.

Prevederile prezentului Ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate in trimestrul I 2016 pe teritoriul national.

ORDIN Nr. 3.846 din 30 decembrie 2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Procedurile aprobate prin acest ordin sunt urmatoarele:

– procedura privind declararea ca inactivi a contribuabililor/platitorilor

– procedura de reactivare a contribuabililor/platitorilor declarati inactivi

– procedura de indreptare a erorilor materiale

– procedura de scoatere din evidenta contribuabililor/platitorilor declarati inactivi a contribuabililor/platitorilor radiati

ORDIN Nr. 4.160 din 31 decembrie 2015 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile

Printre modificarile aduse Ordinului 1802/2014 se numara:

– exprimarea in lei, in loc de euro, a plafoanelor stabilite in vederea auditarii situatiilor financiare

– introducerea functiunii a trei conturi noi privind operatiunile de fiducie

De asemenea, se face precizarea ca situatiile financiare anuale pentru 2015 se vor intocmi in functie de criteriile de marime stabilite exclusiv pe baza indicatorilor aferenti exercitiului financiar de raportare 2015, respectiv pe baza balantei de verificare la data de 31 decembrie 2015.

ORDIN Nr. 90 din 14 ianuarie 2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central

Prin acest Ordin se aproba Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central.

Prevederile prezentului Ordin se aplica si pentru obligatiile fiscale pentru care au fost acordate esalonari la plata pana la data intrarii in vigoare a acestuia.

ORDIN Nr. 52 din 14 ianuarie 2016 privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prezentul Ordin aproba algoritmul de calcul al deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna ianuarie 2016.