ORDIN Nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2016. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga OMEF nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile si OMFP nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii.

Odata cu intrarea in vigoare a acestui ordin, au fost eliminate Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, precum si modelele prevazute pentru acestea. Astfel, incepand cu anul 2016, modelele documentelor financiar-contabile pot fi adaptate in functie de specificul si necesitatile entitatilor, cu conditia respectarii continutului de informatii prevazut in Normele generale de intocmire si utilizare a acestora, iar circuitul si numarul de exemplare al documentelor financiar- contabile se vor stabili prin proceduri proprii.

ORDIN Nr. 3.495 din 2 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Contribuabilii platitori de impozit pe profit pot opta pentru ca anul fiscal sa corespunda cu exercitiul financiar in situatia in care au optat ca acesta din urma sa difere de anul calendaristic. In acest sens, optiunea se exercita prin depunerea la organul fiscal competent a Formularului 014 Notificare privind modificarea anului fiscal, in termen de 15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat sau de la data inregistrarii contribuabilului.

ORDIN Nr. 2.727 din 26 octombrie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

Prin acest ordin se aproba modelul si continutul a doua noi declaratii ce vor putea fi depunse din 1 ianuarie 2016, formularul 402 pentru persoanele rezidente in alt stat membru UE ce obtin in Romania venituri de natura salariala sau asimilate salariilor si formularul 403 pentru rezidenti ai altor state membre UE ce au contractat asigurari de viata pe teritoriul Romaniei.

ORDIN Nr. 3.622 din 10 decembrie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice

Prin acest ordin se aproba modelul si continutul formularelor: 220, 221, 222, 223, 224, 260 si 650.

Formularele mentionate mai sus se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2016 si stabilirea platilor anticipate cu titlu de impozit pe venit si contributii sociale.