ORDIN Nr. 2.319 din 8 septembrie 2015 pentru aprobarea formularului 630 Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate si a formularului 632 Decizie privind desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate

Prin acest ordin se aproba  modelul si continutul urmatoarelor formulare:

– formularul 630 Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate

– formularul 632 Decizie privind desfiintarea deciziei de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Formularul 630 se utilizeaza pentru stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate incepand cu anul fiscal 2014, precum si pentru regularizarea sumelor datorate cu titlu de plati anticipate.  Aceasta decizie de impunere se emite pentru fiecare categorie de venit pentru care se stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate. La acest formular au fost adaugate 2 anexe, care fac parte integranta din acesta.

Formularul 632 se utilizeaza pentru desfiintarea totala a obligatiilor de plata, stabilite prin decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate. Pentru desfiintarea partiala a obligatiilor de plata se utilizeaza formularul 630, mentionat anterior.

ORDIN Nr. 897 din 3 august 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor

Prin acest ordin se aproba normele metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societatilor, precum si de retragere sau excludere a unor asociati din cadrul societatilor. Astfel, prevederile anterioare reglementate de OMFP 1.376/2004 sunt abrogate.

Prin prezentul act normativ se stabileste ca in proiectul de fuziune/divizare trebuie sa se mentioneze societatea care raspunde de pastrarea si arhivarea documentelor justificative si a registrelor de contabilitate ale societatii care isi inceteaza existenta.