ORDONANTA Nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal

Potrivit noilor reglementari se clarifica definitia cazierului fiscal, stabilindu-se ca documentul vizeaza si entitatile fara personalitate juridica. Actul normativ precizeaza scopul acestuia si reglementeaza noi situatii ce vor fi inscrise in acest document, precum si faptul ca acesta va putea fi eliberat de oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliu fiscal al contribuabilului si ca documentul va putea fi solicitat si obtinut in format electronic.

NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice

Normele metodologice stabilesc noi categorii de persoane care vor putea beneficia de pensia de serviciu, cu conditia ca acestia sa fi implinit varsta de 60 de ani si sa aiba o vechime in profesie de cel putin 25 de ani. De aceasta pensie pot beneficia: personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea, personalul de specialitate criminalistica si personalul care ocupa functii auxiliare de specialitate criminalistica, precum si tehnicienii criminalisti din cadrul parchetelor.

In ceea ce priveste: grefierii, expertii sau tehnicienii criminalistii, actul normativ stabileste ca pensia de serviciu pentru acestia se calculeaza in cuantum de 80% din baza de calcul care o reprezinta media salariilor de baza brute lunare realizate in ultimul an de activitate.

LEGE Nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

Incepand cu anul 2016 va intra in vigoare noul Cod fiscal. Noile dispozitii aduc modificari cu privire la: impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, TVA, impozite si taxe locale, contributii sociale obligatorii.

Printre prevederile importante se numara:

– impozit pe profit: limita minima pentru sumele acordate ca sponsorizari va fi majorata de la 3 la mie din cifra de afaceri la 5 la mie din cifra de afaceri, dar nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat;

– impozit pe venit: tichetele cadou devin neimpozabile la salariati, daca nu depasesc valoarea de 150 de lei; cota impozitului pe dividende se reduce de la 16% la 5% incepand cu 1 ianuarie 2017;

– impozit pe veniturile microintreprinderilor: cota de impozitare pentru microintreprinderile care indeplinesc anumite conditii va fi de 1% in primii doi ani de la infiintare;

– TVA: reducerea cotei de TVA la 20% din anul 2016 si la 19% din anul 2017;

– impozite si taxe locale: se vor impozita diferentiat locuintele, in functie de scopul in care sunt folosite;

– contributii sociale obligatorii: contributia la sistemul public de sanatate devine obligatorie si in cazul persoanelor fizice care nu obtin venituri.

Noutati privind scutirea de impozit pentru activitatea de creatie de programe pentru calculator

Noul Ordin 217/4.172/1.348/835/2015 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator reglementeaza cadrul legal privind acordarea scutirii de impozitul pe veniturile din salarii pentru angajatii companiilor care au ca obiect de activitate crearea de programe pentru calculator. Prevederile prezentului ordin au intrat in vigoare la data de 30 iulie 2015.

ORDIN Nr. 2.097 din 11 august 2015 pentru modificarea pct. 1 al cap. B din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Potrivit noilor prevederi regimul de declarare derogatoriu isi poate inceta valabilitatea si incepand cu luna in care in sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligatii declarative pentru impozite, taxe si contrbituii datorate la bugetul de stat. Sunt eliminate din anexa articolele ce fac referire la incetarea regimului de declarare derogatoriu si la prelungirea perioadei de aplicare a acestuia.

ORDIN Nr. 2.108 din 12 august 2015 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.451/2015 privind procedurile de agreare si selectie a practicienilor in insolventa de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala

In etapa de selectie a practicienilor in insolventa, in vederea agrearii de catre ANAF, daca exista fapte inscrise in cazier, pot fi depuse documente justificative din care sa rezulte motivele pentru mentiunile inscrise in cazier si daca comisia considera ca faptele respective nu sunt imputabile practicianului in insolventa, oferta nu va fi respinsa.

ORDIN Nr. 2.202 din 19 august 2015 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale si al Legii nr. 225/2015 privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice

Prin acest ordin se aproba procedurile de anulare a obligatiilor fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de Legea 209/2015 privind anularea unor obligatii fiscale, precum si de Legea 225/2015 privind anularea CASS pentru anumite categorii de persoane fizice.

ORDIN 876/506/2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 “Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”

Prin acest ordin se aproba modelul si continutul formularului 401 „Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei”, declaratie ce poate fi depusa in format electronic, pana la data de 10 aprilie a anului curent, pentru anul anterior.

Prin exceptie pentru anul 2014, termenul de depunere a declaratiei este 20 septembrie 2015.

ORDIN Nr. 2.203 din 20 august 2015 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate

Se aproba Procedura privind recalcularea bazei impozabile pentru veniturile realizate de persoanele fizice din cedarea folosintei bunurilor, in vederea acordarii deductibilitatii contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit acestui ordin, ale carui  prevederi se aplica pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2014.

 

ORDIN Nr. 961 din 19 august 2015 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2015

Potrivit acestui ordin se aproba Decizia Comisiei fiscale centrale privind aplicarea unitara a scutirii de TVA referitoare la navele atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si in cazul navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul pe coasta.