PROCEDURA privind structura informatiilor si periodicitatea transmiterii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a informatiilor privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor din Platforma informatica din asigurarile de sanatate

Prin aceasta procedura se stabileste structura informatiilor si peridiocitatea transmiterii acestora intre ANAF si  Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Conform prezentei, in vederea incadrarii persoanelor fizice in categoria de persoane fizice exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informatiile privind lista persoanelor fizice inregistrate in Registrul unic de evidenta al asiguratilor pe categorii de asigurati. Astfel, printre categoriile de persoane fizice care sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se regasesc urmatoarele:

–     copil in cadrul familiei

–     tineri cu varsta de 18 – 26 de ani care sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, daca nu realizeaza venituri din munca

–     tineri cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat in temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare

–     sot, sotie, parinti, fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate

–     persoane cu handicap cu varsta de peste 18 ani, care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse

–     femei insarcinate sau lauze, daca nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara

–     persoanele incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte resurse

HOTARARE Nr. 614 din 28 iulie 2015 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta

Potrivit acestei hotarari, s-au modificat vechile reglementari, astfel: s-a inlocuit mentiunea de tichete de vacanta cu notiunea de vouchere de vacanta, ce pot fi emise atat pe suport electronic, cat si pe suport hartie; au fost introduse noi clauze de prevazut in contractul pentru achizitionarea voucherelor de vacanta; se adauga mentiunea ca voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, precum si alte prevederi legate de voucherele electronice.

ORDIN privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul Hotararii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania

Prezentul ordin stabileste lista codurilor tarifare la care se clasifica in nomenclatura Tarifului Vamal Comun plantele, produsele vegetale si alte obiecte care fac obiectul reglementarilor privind masurile de protectie impotriva introducerii si raspandirii organismelor de carantina daunatoare plantelor sau produselor vegetale in Romania.

Pozitia ANAF fata de diurna externa acordata in anumite domenii de activitate

Inspectorii fiscali din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala au demarat verificari in cursul anului 2014, pe linia prevenirii si combaterii evaziunii fiscale, in vederea cresterii conformarii fiscale in ceea ce priveste impozitul pe salarii si contributiile sociale la firmele care au angajati plasati la munca in strainatate si care le platesc acestora diurna pentru perioada lucrata.

HOTARARE Nr. 582 din 15 iulie 2015 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

Potrivit prezentei reglementari, se aduc modificari la HG 518/1995, aplicabile incepand cu 1 septembrie 2015, precum: modificarea plafoanelor referitoare la diurna din categoria II, unde se incadreaza alte categorii de demnitari (ministrii, secretari de stat, prefecti, etc.), introducerea termenului de indemnizatie de deplasare, compusa din diurna si indemnizatie de cazare etc.

De asemenea, prevederile mentioneaza ca in cazul in care cheltuielile pentru masa se suporta de catre partenerii externi, indemnizatia de deplasare este formata din 50% din diurna si 100% din indemnizatia de cazare, stabilite pentru tara in care are loc deplasarea.

LEGE Nr. 225 din 24 iulie 2015 privind anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru anumite categorii de persoane fizice

Prin aceasta lege se anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate datorata incepand cu 1 ianuarie 2012 si pana la data de 31.01.2015 de catre o serie de categorii de persoane fizice, precum: tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care au provenit din sistemul de protectie a copilului; sotul, sotia si parintii care nu au avut venituri proprii si care se aflau in intretinerea unei persoane asigurate, pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul minim brut pe tara, precum si alte categorii de persoane fizice.

 

ORDIN Nr. 1.964 din 24 iulie 2015 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Atunci cand persoana impozabila se afla la prima cerere de inregistrare in scopuri de TVA, organul fiscal va proceda la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, daca reprezentantul legal al persoanei impozabile se prezinta la organul fiscal competent, dar nu furnizeaza corect si complet datele si informatiile solicitate si nu clarifica intentia si capacitatea persoanei impozabile de a desfasura activitati economice care implica operatiuni in sfera TVA.

Noile prevederi stipuleaza si noi termene de emitere a deciziei de aprobare/respingere a inregistrarii in scopuri de TVA.

Ordinul comun al ministrului pentru Societatea Informationala, ministrului Educatiei si Cercetarii Stiintifice, ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si ministrului Finantelor Publice nr. 217/4172/1348/835/2015 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

Potrivit noilor prevederi, beneficiaza de scutirea de impozitul pe veniturile din salarii si cetatenii statelor membre UE, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene si Cercetarii Stiintifice ce detin diplome echivalente cu diploma acordata dupa finalizarea studiilor superioare de lunga durata sau dupa finalizatea ciclului I de studii universitare de licenta.

ORDIN Nr. 1.966 din 24 iulie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (088) “Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA”

S-a aprobat un nou model si continut al formularului 088 ce include doua noi intrebari fata de cele din formularul anterior. Una dintre acestea face referire la sumele de bani cu care asociatii si administratorii firmei care solicita inregistrarea in scopuri de TVA au creditat alte societati in care au avut calitatea de asociati/ administratori. Prin a doua intrebare introdusa se verifica daca societatea in discutie a mai depus alte declaratii 088.

Ordinul prevede si atasarea la chestionar a unor documente justificative precum: documente care sa justifice tipul activitatii specifice desfasurate atat la sediul social si/sau sedii secundare, cat si in afara acestora (autorizatii, avize etc.); copii dupa contractele de munca pentru persoanele cu pozitii importante in cadrul firmei etc..