ORDIN Nr. 564 din 12 mai 2015 pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei

Potrivit acestui ordin se completeaza si se modifica ordinul ministrului finantelor publice nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR.

ORDIN Nr. 41 Republicat din 14 ianuarie 2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice

Printre modificarile aduse Ordinului nr. 41/2014 prin OMFP nr. 217/2015, se numara si urmatoarele:

– se mentioneaza faptul ca toate raportarile trebuie sa contina date cumulate de la inceputul anului pana la sfarsitul perioadei de raportare si au acelasi continut economic cu indicatorii economici cuprinsi in bugetele de venituri si cheltuieli si in situatiile financiare;

– se precizeaza potrivit noilor reglementari, ca anexele se raporteaza astfel: anual, date finale pentru anul precedent – in termenul depunerii situatiilor financiare anuale. Datele finale trebuie sa fie in concordanta cu cele din situatiile financiare anuale intocmite conform legislatiei in vigoare;

– se abroga mentiunea privind prima raportare a datelor ce trebuia efectuata pana la data de 25 ianuarie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 decembrie 2013;

– se abroga mentiunea privind prima raportare a datelor ce trebuia efectuata pana la data de 25 iunie 2014, pentru perioada de raportare 1 ianuarie – 31 mai 2014.

ORDIN Nr. 577 din 18 mai 2015 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile, in cazul aplicarii masurilor asiguratorii si/sau executorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit acestei reglementari se modifica si se completeaza OMFP nr. 2389/2010 pentru aprobarea Procedurii de valorificare, in regim de urgenta, a bunurilor de consum alimentar si a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, pasari vii sau plante sau bunuri degradabile.

HOTARARE Nr. 367 din 27 mai 2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Incepand cu 1 iunie 2015 intra in vigoare normele de aplicare a Codului fiscal, potrivit carora se stabilesc noi reglementari, printre care se numara si urmatoarele:

Se stabileste lista codurilor aferente bunurilor carora li se aplica cota TVA de 9%, precum si reguli specifice de aplicare.

Se introduc noi reglementari privind veniturile scutite de impozit pe venit, intre care se numara si veniturile din activitati independente, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, veniturile din pensii, veniturile din activitati agricole, din silvicultura si piscicultura ale acestor categorii de persoane.

Bacsisul ce ramane la dispozitia operatorilor economici inregistrati in scopuri de TVA, fara a fi distribuit salariatilor, este supus cotei de TVA de 24%. Taxa aferenta va fi determinata prin aplicarea procedeului sutei marite.

Incasari in numerar

Incepand cu data de 9 mai 2015 se aplica noi reguli privind operatiunile de plati si incasari in numerar in lei si in valuta, dupa cum urmeaza:

Au fost extinse categoriile de entitati care aplica limitele pentru operatiunile de incasari si plati in numerar