HOTARARE Nr. 276 din 22 aprilie 2015 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind conditia de reciprocitate pentru aprobarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru misiunile diplomatice ale Romaniei si ale Regatului Arabiei Saudite, semnat la Bucuresti la 5 martie 2015

Prin aceasta hotarare se aproba Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Arabiei Saudite privind acordarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru misiunile diplomatice ale Romaniei si ale Regatului Arabiei Saudite

ORDIN Nr. 528 din 6 mai 2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare

Potrivit acestui act normativ se reglementeaza modalitatea de restituire a sumelor achitate in plus la bugetul de stat, ce nu sunt cuprinse in alte reglementari sau pentru care nu exista alte proceduri privind restituirea acestora, cum ar fi: sumele reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenite si pentru care nu exista obligatia de declarare.

Formatul formularelor specifice pentru restituirea acestor sume a fost aprobat prin acest ordin, respectiv pentru urmatoarele formulare: Cerere de restituire, Dispozitie de restituire si Instiintare de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenite si pentru care nu exista obligatia de declarare.

Utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale

Defectarea aparatelor de marcat electronice fiscale

In cazul defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale, pana la repunerea in functiune a acestora, operatorii economici au obligatia de a inregistra intr-un registru special, toate operatiunile efectuate si sa emita chitante sau facturi, la cererea clientului.

Ordonanta de urgenta Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Potrivit acestei reglementari, se impun o serie de prevederi pentru protejarea mediului prin reducerea efectelor negative privind gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice si se impun o serie de amenzi privind aceste aspecte, printre care si urmatoarele:

 

– amenzi cuprinse intre 500 si 1.000 lei pentru persoanele fizice care detin deseuri electrice si electronice importate pentru folosinta proprie, si nu le predau catre sistemele de colectare, si respectiv intre 10.000 si 20.000 lei pentru persoanele juridice;

-amenzi ce pot ajunge pana la 50.000 lei pentru firmele care vand astfel de echipamente si nu informeaza clientii despre colectarea deseurilor sau nu detin simbolul specific pentru marcarea echipamentelor electrice si electronice;

– amenzi ce pot ajunge pana la 50.000 lei pentru firmele producatoare de echipamente electrice si electronice ce nu furnizeaza clientilor informatii referitoate la costurile de colectare si locurile in care se pot preda deseurile provenite de la aceste echipamente;

– alte amenzi ce se aplica in functie de nerespectarea prevederilor noii reglementari.

ORDIN Nr. 465 din 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice.

Conform acestei reglementari, se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale insitutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2015. De asemenea, se prezinta modificarile si completarile aduse la Normele metodologice