NORME METODOLOGICE de autorizare a exportatorilor in vederea emiterii in procedura simplificata a dovezilor de origine preferentiala in cadrul acordurilor care reglementeaza comertul preferential dintre Uniunea Europeana si tarile partenere, precum si a certificatelor A.TR. care atesta statutul de marfa in libera circulatie in cadrul Uniunii vamale UE – Turcia

Normele metodologice de autorizare a exportatorilor au fost aprobate prin Ordinul ANAF nr. 654/2015, publicat in Monitorul Oficial nr. 218/2015, ordin ce abroga prevederile anterioare, respectiv Ordinul 4822/2007, insa autorizatiile emise pana la data de 1 aprilie 2015, in baza vechilor prevederi, raman in vigoare.

ORDIN Nr. 497 din 25 martie 2015 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.031/2014 privind emiterea certificatelor tehnice pentru vehiculele rutiere care efectueaza transport rutier international de marfuri in vederea acordarii si utilizarii autorizatiilor CEMT

Potrivit acestui ordin, transportatorii de marfuri trebuie sa aiba certificate CEMT in conformitate cu cerintele tehnice si de siguranta pentru autovehicule/autoutilitare sau remorci care se incadreaza in masa de greutate specificata. De asemenea, prin acest ordin sunt reglementate aspecte si conditii privind emiterea certificatelor CEMT.

ORDIN Nr. 417 din 6 aprilie 2015 pentru aprobarea Instructiunilor de punere in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, a Regulamentului de organizare si desfasurare a extragerilor Loteriei bonurilor fiscale, a modelului si continutului cererii de revendicare a premiilor la Loteria bonurilor fiscale, precum si pentru instituirea Comisiei pentru supravegherea efectuarii extragerilor Loteriei bonurilor fiscale

Prin acest ordin s-au aprobat instructiunile si regulamentul privind organizarea Loteriei bonurilor fiscale, s-a aprobat modelul cererii de revendicare a premiilor ca urmare a participarii la loterie, precum si alcatuirea comisiei ce va fi responsabila de supravegherea extragerilor efectuate.

LEGE Nr. 70 din 2 aprilie 2015 pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata

Potrivit acestei legi, ce limiteaza limiteaza incasarile si platile in numerar efectuate de firme, incepand cu 9 mai 2015 societatile vor putea sa realizeze tranzactii in numerar doar in limitele stabilite prin noile dispozitii:

– incasarile in numerar de la operatorii economici se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana, iar platile in numerar catre firme se vor efectua in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoana, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;

– magazinele de tipul cash and carry vor putea incasa numerar de la firme, PFA, intreprinderi individuale, etc. in limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;

– plafonul de 10.000 lei/zi va fi valabil si pentru platile catre magazinele de tipul cash and carry;

– platile din avansuri spre decontare se vor realiza in limita unui plafon zilnic de 5.000 lei stabilit pentru fiecare persoana care a primit avansuri spre decontare;

– operatiunile de incasari si plati in numerar intre persoanele fizice potrivit legii, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestarii de servicii, precum si cele reprezentand acordarea/restituirea de imprumuturi, se pot efectua in limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzactie.

Potrivit noii legi sunt interzise:

-incasarile fragmentate in numerar de la beneficiari pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei, in cazul magazinelor de tip cash and carry, precum si fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv 10.000 de lei.

-platile fragmentate in numerar catre furnizorii de bunuri si servicii pentru facturile a caror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 de lei, catre magazinele de tip cash and carry.

Mentionam faptul ca au fost reglementate limite si in cazul operatiunilor privind cesiunile de creante, primiri sau restituiri de imprumuturi si in cazul unor livrari de bunuri sau  unor prestari de servicii.

OUG nr. 6/07.04.2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal

Taxa pe valoarea adaugata va scadea din 1 iunie 2015 la 9% pentru livrarea de alimente, inclusiv pentru bauturi, cu exceptia bauturilor alcoolice destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele, precum si pentru serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice