ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2086/4504/2010

Printre alte modificari aduse de prezentul ordin, cota cheltuielilor de cercetare- dezvoltare care sunt deduse suplimentar la calculul profitului impozabil se majoreaza de la 20% la 50%.

ORDIN Nr. 632 din 9 martie 2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Potrivit acestui ordin, continutul si instructiunile de completare ale formularului 311 sunt adaptate ca urmare a modificarilor aduse la art. 153 alin. 9) din Codul fiscal. Astfel, persoana impozabila a carei cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat pentru ca nu justifica intentia si capacitatea de a desfasura activitate economica, are obligatia depunerii acestui formular pentru taxa colectata dupa data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 123/123/2015 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Prezentul ordin contine lista ocupatiilor practicate in Romania care modifica si completeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania

Obligatiile declarative in cazul persoanelor fizice

Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor (cu exceptia veniturilor din arenda), activitati agricole (impuse in sistem real), silvicultura si piscicultura, au obligatia sa depuna formularul 220 – Declaratia privind venitul estimat/norma de venit.

ORDIN Nr. 161 din 17 februarie 2015 pentru modificarea si completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.154/2014

Potrivit acestui ordin, in lista documentelor ce pot fi comunicate persoanelor fizice automat, prin serviciul- spatiu privat virtual, au fost adaugate urmatoarele:

– decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale (formular 260), pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015

– decizia de impunere privind platile anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate incepand cu anul 2015

ORDIN Nr. 168 din 17 februarie 2015 privind abrogarea unor ordine ale ministrului finantelor publice in domeniul administrarii si monitorizarii contribuabililor mari si mijlocii

La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1119/2006, in vederea aplicarii Ordinul ministrului finantelor publice nr.753/2006

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 269/2007, in vederea aplicarii Ordinul ministrului finantelor publice nr. 266/2007

– Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1340/2006, in vederea aplicarii Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1074/2006