Declaratia statistica Intrastat

Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, care se intocmeste pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale UE, potrivit normelor de completare publicate de Institutul National de Statistica (INS) in MO nr. 854 din 24 noiembrie 2014.

CIRCULARA NR. 38 din 10 noiembrie 2014 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2014

Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2014, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,38% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,32% pe an.

CIRCULARA NR. 40 din 10 noiembrie 2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta

Incepand cu perioada de aplicare 24 noiembrie – 23 decembrie 2014, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate se stabileste la un nivel de 14%.

NORME de completare a Declaratiei statistice Intrastat

Declaratia statistica Intrastat este o declaratie obligatorie, conform Legii nr. 422/2006, pentru schimbul de bunuri intre Romania si alte state membre ale Uniunii Europene. Introducerile reprezinta fluxuri de bunuri din alte state membre ale Uniunii Europene catre teritoriul Romaniei, iar expedierile reprezinta fluxurile de bunuri care parasesc teritoriul Romaniei cu destinatia alte state membre ale Uniunii Europene.

Un operator economic a carui valoare anuala pentru introducerile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 500.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul introduceri. Un operator economic a carui valoare anuala pentru expedierile intracomunitare de bunuri este egala sau mai mare de 900.000 lei trebuie sa declare pentru fluxul expedieri

INSTRUCTIUNE aferenta Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

Prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privati de proiecte finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”, au fost in vigoare pana la data de 22 octombrie 2013.

Pentru procedurile de achizitie aflate in curs de derulare inainte de aparitia Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat avea dreptul sa decida fie sa continue procedura de achizitie inceputa, fie sa anuleze procedura si sa initieze o noua procedura de achizitie in baza prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013.

Recomandarea ministrului fondurilor europene este ca beneficiarul privat va utiliza numai termenii si definitiile reglementate prin Ordinul nr. 1.120/2013, in vederea evitarii unor confuzii fata de termenii uzitati de legislatia aferenta domeniului achizitiilor publice, respectiv:

-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare (O.U.G. nr. 34/2006);

-Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006