Tichetele de masa si diurna

Un instrument surprinzator, dar foarte eficient pentru a controla absenteismul neplanificat al salariatilor in Romania este tichetul de masa, care este reglementat din 1998 prin Legea 142 privind acordarea tichetelor de masa.

ORDIN NR. 7 din 30 octombrie 2014 pentru modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010

Se modifica punctul 64 care va avea urmatorul cuprins: „Operatiunile intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele (conturi curente, depozite, credite, imprumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creante atasate, datorii atasate si sume de amortizat) se inregistreaza intr-o grupa distincta «Operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei». Activele financiare din operatiuni intre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiasi retele, precum si dobanzile si sumele de amortizat aferente, care inregistreaza restante, dar nu sunt depreciate, se evidentiaza in contul 1781 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidentiaza in contul 1782 «Active financiare depreciate».”

ORDIN NR. 8 din 7 noiembrie 2014 privind exercitiul de raportare de catre institutiile de credit a informatiilor referitoare la remunerarea angajatilor acestora

Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente exercitiului de raportare a informatiilor referitoare la remunerarea angajatilor institutiilor de credit.

Prezentul ordin se aplica institutiilor de credit, persoane juridice romane, selectate de Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere.

ORDIN NR. 9 din 7 noiembrie 2014 privind exercitiul de raportare de catre institutiile de credit a informatiilor referitoare la angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt

Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularului de raportare aferent raportarii informatiilor referitoare la angajatii institutiilor de credit care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt.In intelesul prezentului ordin, termenul de  angajati care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt  reprezinta angajati a caror remuneratie totala este de cel putin  1 milion de euro/exercitiu financiar.Angajatii care beneficiaza de remuneratii de nivel inalt care isi desfasoara cea mai mare parte a activitatii profesionale in Romania vor fi clasificati in aceasta categorie la nivelul Romaniei, la nivelul functiei sau domeniului de activitate si la nivelul responsabilitatii. Valoarea totala a remuneratiei acordate angajatului relevant care beneficiaza de remuneratie de nivel inalt in cadrul grupului sau institutiei de credit trebuie raportata la nivelul Romaniei, la nivelul functiei sau domeniului de activitate respectiv si la nivelul responsabilitatii in cauza.

ORDIN Nr. 3093 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul acestei proceduri

Prin prezentul act normativ, se aproba Procedura privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat.

Procedura este prevazuta in anexa nr. 1 a ordinului.

Anularea creantelor comerciale

Termenul de prescriptie pentru creantele comerciale din Romania este de 3 ani conform legilor comerciale, insa nu de putine ori, furnizorii nu reusesc sa isi incaseze creantele de la clientii lor fie datorita incapacitatii acestora de plata, fie in cazul deja iminent cand pentru partenerul de afaceri a fost declarat falimentul.

ORDIN Nr. 3093 din 14 octombrie 2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat si a modelului si continutului unor formulare utilizate in cadrul acestei proceduri

Prin prezentul act normativ, se aproba Procedura privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat.

Procedura este prevazuta in anexa nr. 1 a ordinului.