ORDIN Nr. 1.154 din 1 septembrie 2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanta intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si persoanele fizice se refera la dispozitivele de identificare electronica a persoanelor fizice in mediul electronic, comunicarea informatiilor si inscrisurilor prin serviciile “Spatiul privat virtual” si “Buletinul informativ fiscal” si conditii de comunicare prin aceste servicii. Pana la data de 31 decembrie 2014, prevederile cap. II si III din anexa se aplica numai pentru solicitantii cu domiciliul fiscal in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

ORDIN privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Clasificarea ocupatiilor din Romania se modifica si se completeaza cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei, prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ORDONANTA Nr. 17 din 26 august 2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

In cazul in care contravenientul persoana fizica nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul de specialitate al unitatii administrativ-teritoriale in a carui raza teritoriala domiciliaza contravenientul va sesiza instanta judecatoreasca in a carei circumscriptie domiciliaza acesta, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata.

ORDIN Nr. 782 din 20 august 2014 privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 473/2014 privind aprobarea procedurilor de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata, a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare – START, a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii, a Programului national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului si a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri

Beneficiarii programelor sunt obligati sa efectueze activitatile pentru care au solicitat finantare si sa depuna cererea-tip, in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data semnarii contractului de finantare, dar nu mai tarziu de 1 noiembrie 2014. Nerespectarea termenului de 30 de zile lucratoare mentionat mai sus atrage decaderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului program.

ORDIN Nr. 1.083 din 22 august 2014 privind stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului

Incepand cu data de 1 septembrie 2014, ratele dobanzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, precum si la depozitele la termen constituite de titularii acestora sunt cuprinse intre 0,10% si 0,25% pe an.

ORDIN Nr. 2.447 din 4 august 2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Anexele cu formularele prevazute de Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 590 din 25 august 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 – 7 prevazute de prezentul ordin.

ORDIN Nr. 1.015 din 4 august 2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

Prezentul ordin abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale si intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.