Ordin Nr. 917 din 8 iulie 2014 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugată pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006.

Se emit Instructiuni de aplicare a scutirii TVA in cazul navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul calatorilor, bunurilor cu plata sau a activitatilor comerciale.

Hotarare Nr. 554 din 2 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea comitetelor de audit intern

In conformitate cu cerintele Legii Nr. 672/2002 privind auditul intern, s-au emis aceste Norme conform carora in termen de  90 zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, institutiile publice care indeplinesc conditiile legii, trebuie sa-si actualizeze Normele proprii privind exercitarea auditului public intern.

Prezentele norme stabilesc cadrul general privind organizarea si functionarea comitetelor de audit, modul de nominalizare a membrilor care vor face parte din aceste comitete si modul de desfasurare a activitatii comitetului de audit.

Hotarare Nr. 537 din 26 iunie 2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

Prezenta hotarare instituie schema de ajutor de stat sub forma restituirii diferentelor intre nivelul standard si cel diferentiat, pentru motorina utilizata drept combustibil de motor in transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane.

Hotararea stabileste conditiile de eligibilitate, procedura de restituire a accizei si documentatia standard in vederea gestionarii acestei facilitati.

Ordin Nr. 1.847 din 1 iulie 2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Prezentul ordin aproba procedurile de operare in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati in sensul activarii acestora, indreptarii erorilor materiale sau a scoaterii din evidenta.

Se instituie si procedura de verificare fiscala inainte de emiterea Deciziei de activare sau scoatere din evidenta.

Ordin Nr. 936 din 16 iulie 2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

S-au emis Norme pentru Raportarea contabila la 30 iunie 2014 si Instructiuni de elaborare a acestora. Este prezentat si formatul de raportare  specific fiecarui sistem de raportare pe reglementari conforme cu Directiva europeana sau pe IFRS. Entitatile care nu desfasoara activitate, precum si cele in curs de lichidare nu depun raportari financiare.Depun raportarea numai societatile care in exercitiul precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220 000 lei. Termen de depunere  – 18.08.2014.

CIRCULARA Nr. 22 din 4 iulie 2014 privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta

Incepand cu perioada de aplicare 24 iulie – 23 august 2014, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele banesti in valuta cu scadenta mai mica de 2 ani de la finele perioadei de observare si mijloacele banesti in valuta cu scadenta reziduala mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevad clauze contractuale referitoare la rambursari, retrageri, transferari anticipate se stabileste la un nivel de 16%.

ORDIN Nr. 1.703 din 26 iunie 2014 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Ordinul modifica anexa nr. 6 Instructiuni de completare a formularului 100 Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat si completeaza Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat cu impozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident.