ORDONANTA DE URGENTA Nr. 36 din 11 iunie 2014 privind modificarea si completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Modificarile si completarile aduse legislatiei cu privire la zilieri constau in extinderea domeniilor de activitate in care se pot incheia raporturi de munca cu zilieri.Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

ORDIN Nr. 1.296 din 21 mai 2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In vederea imbunatatirii procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala in prezentul ordin sunt reconfigurate modelele formularelor intocmite de organul de executare silita sau organul de control, dupa caz.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 29 din 28 mai 2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Prin prezentul act normativ sunt aduse modificari si completari la  reglementarile privind unele masuri financiare pentru asigurarea cresterii gradului de absorbtie a instrumentelor structurale alocate Romaniei in perioada 2007 – 2013.

REGULAMENT de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

Consiliul  este principala autoritate nationala care asigura urmarirea si alinierea activitatii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene in domeniile supravegheate. Printre obiective se numara supravegherea in interes public a activitatii de audit statutar, potrivit cerintelor directivelor europene in domeniu si supravegherea in interes public a activitatii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si a membrilor acestuia.

ORDIN Nr. 1.136 din 7 mai 2014 pentru aprobarea Instructiunilor de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

In vederea implementarii sistemului informatizat destinat urmaririi deplasarilor de produse accizabile in regim suspensiv de accize EMCS s-au aprobat istructiunile de completare a documentului administrativ in format electronic (e-DA) utilizand aplicatia EMCS-RO-Miscari de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize, Instructiunile privind accesul operatorilor economici la aplicatia de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize EMCS-RO-Miscari, la nivel national, vor fi aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin.

HOTARARE Nr. 332 din 23 aprilie 2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca

Ministerul Finantelor Publice a publicat spre consultare Ghidul solicitantului elaborat in baza HG 332/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri noi de munca. In cadrul acestei scheme se finanteaza investitii initiale (investitie initiala inseamna: infiintarea unei unitati noi, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati pe noi piete de produse, schimbarea  fundamentala a ansamblului procesului de productie a unei unitati existente) care genereaza minim 20 de locuri noi de munca  din care minim 3 sa fie pentru persoane defavorizate.Locurile de munca trebuie create dupa primirea aprobarii finantarii intr-un interval de maxim 3 ani de la data finalizarii investitiei.

Finantarea nerambursabila reprezinta maxim 50% din cheltuielile  salariale pentru toate locurile de munca generate de noul proiect pentru o perioada de doi ani consecutivi.Investitia si locurile noi de munca trebuie  pastrate  pentru o perioada de minim 3 ani in cazul IMM-urilor si minim 5 ani in cazul intreprinderilor mari