ORDIN Nr. 1.292 din 20 mai 2014 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor

Declaratia informativa privind dividendele cuvenite actionarilor se completeaza si se depune de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile la care statul este actionar unic, majoritar sau detine controlul, in cazul in care pentru anul de raportare au fost repartizate dividende actionarilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobata cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia se depune la organul fiscal competent din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru administrarea operatorilor economici mentionati mai sus, anual, pâna la data de 25 a lunii urmatoare aprobarii repartitiei profitului.

ORDIN Nr. 699 din 12 mai 2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2014

Pentru semestrul I al anului 2014, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificarile ulterioare, este de 430 lei.

NORME privind aplicarea unitara a prevederilor art. 18 Pensii al Conventiei dintre Romania si Canada pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, in ceea ce priveste tratamentul fiscal al veniturilor din pensii si/sau al sumelor platite din asigurari sociale obtinute din Romania de un rezident al Canadei

Conform prezentelor norme, suma bruta a platilor periodice, respectiv a veniturilor din pensii si/sau a sumelor din asigurari sociale platite unui beneficiar rezident al Canadei, in anul calendaristic vizat, care depaseste 12.000 de dolari canadieni sau echivalentul in moneda romana este impozabila in Romania, cota de impozit fiind de 15%.

PROCEDURI de organizare a cursului si a testului de verificare a cunostintelor privind auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Auditorii financiari care efectueaza cursul si promoveaza testul de verificare a cunostintelor urmeaza sa solicite inscrierea in Registrul auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care pot audita operatiuni finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori. Cursul si testul de verificare a cunostintelor pentru auditarea operatiunilor finantate din fonduri europene si alte fonduri nerambursabile de la alti donatori se organizeaza de doua ori pe an, in lunile februarie si septembrie de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.