ORDONANTA DE URGENTA Nr.19 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Incepand cu data de 1 iulie 2014, profitul investit in echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru – astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

ORDIN Nr. 544 din 7 aprilie 2014 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale

Verificarea situatiei fiscale personale a persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale avand ca obiect examinarea totalitatii drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a oricaror altor elemente relevante pentru stabilirea situatiei fiscale reale a persoanei fizice verificate.

DECIZIE Nr. 2 din 7 aprilie 2014

Organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

In situatia in care organul fiscal comunica contribuabililor deciziile de plati anticipate dupa expirarea termenelor de plata prevazute de Codul fiscal, acestia nu datoreaza accesorii pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata prevazut de Codul fiscal, si data comunicarii deciziei de plati anticipate, inclusiv.

ORDIN Nr. 491 din 28 martie 2014 pentru modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010

Prin prezentul ordin se aduc completari la procedura de incadrare in categoria de risc fiscal si constituirea bazei de date speciale privind persoanele impozabile pentru care organele fiscale au stabilit risc fiscal mare.

Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile care nu au fapte de natura infractiunilor inscrise in cazierul fiscal si nici nu au risc fiscal mare stabilit de organele fiscale, prin care se solicita sume de pana la 45.000 lei, se incadreaza la risc fiscal mic. In cazul deconturilor care prezinta un risc fiscal mic, organul fiscal emite, in termen de maximum 5 zile de la data depunerii decontului, decizia de rambursare.

ORDIN Nr. 530 din 27 martie 2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordinul aduce modificari  formularului 221 Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit si formularului 260 Decizie de impunere privind platile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contributii de asigurari sociale de sanatate, precum si privind obligatiile de plata cu titlu de contributii de asigurari sociale.