ORDIN Nr. 3.851 din 20 decembrie 2013 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente

Prezentul ordin aproba modelul si continutul formularului 013 – Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.

Declaratia  se completeaza cu ocazia primei inregistrari, de regula cu ocazia declararii primului sediu permanent pe teritoriul Romaniei.

Potrivit codului de procedura fiscala, aceste declaratii trebuie sa se depuna  in  de 30 de zile de la data producerii acestora modificari,deci 30 ianuarie 2014.

 

ORDIN Nr. 3.853 din 20 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit

Prin acest ordin se reglementeaza modelul si  continutul  formularului 012 – Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit.

Contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal modificat depun la organul fiscal competent formularul 012.

Notificarea privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit se face in termen de 30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat.

ORDIN Nr. 35 din 14 ianuarie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Prezentul ordin aproba modelul Declaratia de inregistrare fiscala/declaratia de mentiuni pentru persoanele juridice, asocieri si alte enititati fara personalitate juridica – formular 010.

Prin acesta se declara doua noi obligatii fiscale, respectiv impozitul pe constructii si taxa de autorizare/taxa de licenta pentru activitati din domeniul jocurilor de noroc.

Impozitul pe constructii  este obligatoriu de platit  incepand cu anul 2014, are termen de declarare 25 mai si se plateste anual, in doua transe egale, cu termene de plata 25 mai si 25 septembrie ale fiecarul an.

LEGE Nr. 4 din 8 ianuarie 2014 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

Prezenta lege transpune in legislatia nationala prevederile art. 2 din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care desfasoara o activitate independenta.si intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial.

DECIZIA Nr. 20 din 18 noiembrie 2013 privind natura juridica a drepturilor prevazute a se acorda, potrivit contractelor colective de munca, cu diferite ocazii (ajutoare materiale de Pasti, Craciun, tichete de masa/tichete cadou, drepturi speciale pentru mentinerea sanatatii si securitatii in munca etc.), si termenul de prescriptie aplicabil cererilor avand acest obiect

In situatia in care drepturile salariale suplimentare fac parte din elementele constitutive ale salariului, cererile in justitie pot fi formulate in termenul de prescriptie de 3 ani prevazut de Codul muncii, iar atunci cand drepturile salariale suplimentare nu fac parte din elementele constitutive ale salariului, acestea au natura juridica a unor masuri de protectie sociala, facilitati acordate de angajator si convenite in contractul colectiv de munca, iar neacordarea lor rezida intr-o neexecutare a clauzelor acestui contract, astfel incat cererile in justitie pot fi formulate in termenul de prescriptie de 6 luni prevazut de Codul muncii.

ORDIN Nr. 3.883 din 24 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordinul aduce modificari la modelul si continutul formularelor 200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania,  201 Declaratie privind veniturile realizate din strainatate, 204 Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale si 205 Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit precum si la instructiunile de completare, transmitere , utilizare si pastrare a formularelor.