ACORD din 8 martie 2013 intre Romania si Republica India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

Prezentul acord ratificat prin Legea nr. 329/05.12.2013 va intra in vigoare la data ultimei notificari prin care statele contractante se informeaza reciproc cu privire la indeplinirea cerintelor interne necesare pentru intrarea in vigoare a acordului.

La data intrarii in vigoare a prezentului acord, Conventia dintre Guvernul Republicii Socialiste Romania si Guvernul Republicii India pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnata la 10 martie 1987, nu va mai produce efecte in ceea ce priveste impozitele pentru care se aplica prezentul acord.

NORME METODOLOGICE de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de acordare a garantiei aferente unei linii de credit, in valoare maxima de 5.000.000 lei pentru o intreprindere mica sau mijlocie, cu garantarea creditului de catre stat, in conditiile indeplinirii criteriilor de eligibilitate de catre beneficiarii finantarii.

ORDIN Nr. 1.920 din 27 noiembrie 2013 privind procedura de actualizare a garantiilor potrivit art. 206^54 alin. (42) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Antrepozitarii autorizati care au constituite garantii ce depasesc nivelul maxim prevazut la pct.108 alin.8^6 din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Codul fiscal, au posibilitatea de a solicita diminuarea acestor garantii. Pentru antrepozitarii autorizati in favoarea carora au fost emise decizii de reducere a nivelului garantiei, in vigoare la data prezentului ordin, nivelul garantiei se stabileste tinand cont de prevederile pct. 108 alin. (8^6) din Normele metodologice si de procentul de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai putin de nivelul minim prevazut la pct. 108 alin. (8^1) din Normele metodologice.

Nivelul garantiei se analizeaza anual de catre autoritatea vamala teritoriala, in vederea actualizarii in functie de schimbarile intervenite in volumul afacerii, in activitatea antrepozitarului autorizat.

Certificarea declaratiei privind nedeductibilitatea fiscala a TVA pentru proiectele finantate din instrumente structurale

Potrivit Cadrului Strategic National de Referinta, pentru perioada de programare 2007- 2013, Romania a elaborat 7 Programe Operationale in cadrul Obiectivului „Convergenta” (Cresterea competitivitatii economice, Mediu, Transport, Dezvoltare regionala, Dezvoltarea resurselor umane, Dezvoltarea capacitatii administrative si Asistenta tehnica).

OPANAF nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.160 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal”

Prezentul ordin a fost aprobat si este trimis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.

Pana la data de 10 decembrie a fiecarui an, Formularul 089 se completeaza si se depune la organul fiscal competent de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Codul fiscal, stabilite in Romania, conform art.125^1 alin.(2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie – noiembrie a anului calendaristic.

DECIZIE Nr. 45 din 31 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 17/2010

Regulamentul privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar nr. 17/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011 este completat cu prevederi referitoare la situatiile in care nu se aplica regula generala de limitare a raspunderii civile a auditorilor statutari.