LEGE Nr. 291 din 13 noiembrie 2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa

Potrivit acestei legi, se introduce posibilitatea acordarii salariatilor, incepand cu luna februarie 2014, a tichetelor de masa in format electronic, sub forma unor carduri.

Tichetul in format electronic va fi valabil numai daca sunt inscrise pe acesta sau sunt stocate intr-un alt mod in acesta urmatoarele informatii:

– numele si prenumele salariatului care este in drept sa utilizeze tichetul de masa

– numele si adresa emitentului

– date referitoare la perioada de valabilitate

– interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice.

ORDIN privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Conform acestui ordin, lista ocupatiilor a fost completata cu 44 de noi ocupatii.

Ocupatiile care au fost radiate sunt:

– sef oficiu cadastru (cod 131113)

– cercetator in cadastru (cod 211441)

– inginer de cercetare in cadastru (cod 211442)

– asistent de cercetare in cadastru (cod 211443)

Ocupatia expert criminalist a fost mutata din grupa de baza 3411- Specialisti in domeniul juridic si asimilati in grupa de baza 2619- Specialisti in domeniul juridic neclasificati in grupele de baza anterioare. Aceasta va avea codul 261902.

LEGE Nr. 276 din 24 octombrie 2013 privind ratificarea Conventiei dintre Romania si Republica Orientala a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, semnata la Bucuresti la 14 septembrie 2012

Prin aceasta lege se aproba Conventia de evitare a dublei impuneri dintre Romania si Republica Orientala a Uruguayului. Prevederile Conventiei produc efecte incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

ORDIN Nr. 3.330 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Procedura se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b) – d) din Codul Fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea a adaugata.

LEGE Nr. 277 din 24 octombrie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasiurate de zilieri

Conform modificarilor aduse Legii nr.52/2011 in categoria beneficiarilor de lucrari, pentru care zilierul executa activitati necalificate cu caracter ocazional se includ: persoanele fizice, persoanele juridice,  persoanele fizice autorizate, intreprinzatori persoane fizice titulari ai intreprinderiilor individuale si intreprinderilor familiale.

ORDIN Nr. 3.331 din 17 octombrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Conform acestei Proceduri, cand se constata ca o persoana impozabila indeplinesite conditiile pentru inregistrarea in scopuri de TVA, in conformitate cu prevederile art. 153 alin. (1) lit. b), alin. (2), (4) sau (5) ori art. 153^1 alin. (1), dupa caz, din Codul fiscal, si nu a solicitat inregistrarea, organul fiscal notifica respectiva persoana in vederea inregistrarii in scopuri de TVA.

De asemenea, organele fiscale anuleaza, din oficiu, in temeiul dispozitiilor art. 153 alin. (9) lit. a) sau art. 153^1 alin. (11), dupa caz, din Codul fiscal, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 78^1 din Codul de procedura fiscala.