NORMA Nr. 11 din 11 septembrie 2013 privind implementarea principiului egalitatii de tratament intre femei si barbati in ceea ce priveste accesul la serviciile din domeniul asigurarilor si furnizarea de servicii in domeniul asigurarilor

Potrivit Hotararii Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara din data de 11 septembrie 2013 prin care s-a adoptat prezenta Norma, utilizarea factorului actuarial sex in calcularea primelor si/sau beneficiilor aferente contractelor de asigurare nu trebuie sa determine diferente in materie de prime si beneficii pentru persoana asigurata.

Contractele de asigurare care au fost incheiate prin exceptie de la principiul de mai sus cad sub incidenta prevederilor legale in vigoare la data incheierii lor, impreuna cu toate clauzele contractuale care prevad optiuni sau beneficii pentru a caror exercitare sau valabilitate nu este necesar un nou acord de vointa al partilor. Pentru aceste contracte, societatile de asigurare trebuie sa respecte toate obligatiile prevazute de legislatia in vigoare la data incheierii lor, inclusiv cele referitoare la datele actuariale si statistice folosite.

ORDIN Nr. 170 din 6 septembrie 2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013

Pentru anul 2013 se estimeaza acordarea de alocatii financiare nerambursabile pentru un numar de 114 IMM-uri si deschiderea a 4 incubatoare  tehnologice si de afaceri noi.

ORDIN ORDIN Nr. 1.520 din 9 septembrie 2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor masuri fiscale

Prezentul ordin aproba procedura prin care se acorda amanarea la plata a obligatiilor fiscale pentru contribuabilii care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestea.

ORDIN Nr. 2.986 din 9 septembrie 2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna august 2013, bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) si (20) din Codul fiscal, nu se mai declara in Formularul 394. Aceasta prevedere se va aplica numai pana la data de 31 decembrie 2014.

ORDIN Nr. 67 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica

Prezentul ordin stabileste modul de determinare a venitului reglementat al operatorului pietei de energie electrica, precum si modul de calcul al tarifului reglementat pentru serviciile prestate de operator participantilor la pietele centralizate de energie electrica si de certificate verzi.

ORDIN privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator

Potrivit prevederilor acestui act normativ, angajatii operatorilor economici care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei in conformitate cu legislatia in vigoare, al caror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), precum si angajatii persoanelor juridice romane de drept public beneficiaza de scutirea de impozit pe venit, in conformitate cu prevederile art. 55 alin. (4) lit. l) din Codul fiscal, daca sunt indeplinite cumulativ anumite conditii.

ORDONANTA Nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Prin aceasta ordonanta au fost aduse completari Codului de procedura fiscala si Codului fiscal.

In Codul de procedura fiscala se introduce un nou articol 35^1, conform caruia, impozitul si contributiile aferente din activitati agricole, datorate de persoane fizice, se pot achita in numerar si la unitatile administrativ-teritoriale corespunzatoare localitatii in care isi au domiciliul fiscal contribuabilii, in cazul in care nu exista o unitate teritoriala ANAF si daca intre unitatea administrativ-teritoriala si ANAF s-a incheiat un protocol in acest sens.

Modificarile Codului fiscal au in vedere articolul 160 alin. (2) lit. e) la care au fost aduse completari in ceea ce priveste definirea consumului propriu neglijabil de energie electrica si conditiile care trebuie indeplinite de cumparatorul de energie electrica in vederea obtinerii calitatii de comerciant.

De asemenea, noile modificari au in vedere si titlul VII Accize si alte taxe speciale cu privire   la produsele accizabile, modul de calcul, platitorii de accize, exigibilitatea si plata accizelor la bugetul de stat.

ORDIN Nr. 2.224 din 22 august 2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Ordinul actualizeaza modelul si instructiunile de completare ale formularului 311 Declaratie privind taxa pe valoare adaugata colectata, datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau g) din Codul fiscal.