ORDONANTA Nr. 16 din 30 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

Prezenta ordonanta modifica urmatoarele acte normative: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome; OUG nr. 9/2003 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Printre modificarile fiscale intrate in vigoare incepand cu data de 5 august 2013 se numara  urmatoarele:

– ajustarea TVA in cazul contribuabililor declarati inactivi pentru achizitiile de bunuri si /sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un cod valabil de TVA, destinate operatiunilor ce urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii in scopuri de TVA care dau drept de deducere;

– beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii declarati inactivi nu au dreptul de deducere a cheltuielilor si a TVA pentru achizitiile respective, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane aflate in procedura falimentului;

– este permisa reinregistrarea in scopuri de TVA in cazul societatilor ai caror asociati au inscrise infractiuni in cazierul fiscal, daca acestia nu sunt majoritari la momentul solicitarii reinregistrarii in scopuri de TVA;

– eliminarea termenului maxim de 180 de zile pentru depunerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA in cazul contribuabililor carora le-a fost anulat codul de TVA.

Printre modificarile fiscale aplicabile incepand cu data de 1 septembrie 2013 se numara urmatoarele:

– introducerea cotei reduse de TVA de 9% la toate sortimentele de paine, specialitati de panificatie, faina si grau;

– aplicarea taxarii inverse pentru livrarea de energie electrica catre un comerciant ce detine licenta de furnizare a energiei electrice, eliberata de ANRDEE, si are ca activitate principala revanzarea energiei electrice, iar consumul sau propriu din energia electrica cumparata este neglijabil;

– aplicarea taxarii inverse in cazul transferurilor de certificate verzi;

– reintroducerea accizelor pentru produse considerate de lux (bijuterii, blanuri, iahturi, autoturisme cu capacitate cilindrica egala sau mai mare de 3000 cm^3).

Actul normativ prevede aplicarea masurilor de simplificare pentru livrarea de cereale si plante tehnice, livrarea de energie electrica si transferul de certificate verzi pana la data de 31 decembrie 2018 inclusiv.