Circulara 14 – emisa de Ministerul Finantelor privind “Tratamentul TVA in cadrul proiectelor cu fonduri europene POSDRU”

Proiectele finantate din instrumente structurale in cadrul programelor operationale pentru obiectivul convergenta pot avea ca beneficiari parteneriate compuse din doua sau mai multe entitati cu personalitate juridica, inregistrate in Romania si/sau in statele membre ale Uniunii Europene, cu conditia desemnarii ca lider al parteneriatului a unei entitati inregistrate fiscal in Romania.

LEGE Nr. 250 din 19 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale

Prezentul act normativ a introdus noi masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca, printre acestea aflandu-se urmatoarele:

– evaluarea gratuita a competentelor obtinute pe alte cai decat cele formale;

– accesul somerilor la prime de mobilitate (prima de instalare si prima de incadrare)

– angajatorii care incadreaza in munca someri care, in termen de 5 ani de la data angajarii, indeplinesc conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

ORDIN Nr. 1.013 din 18 iulie 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici prevazut la art. 1 se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin OMFP nr. 3.055/2009, si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2013  entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2013, cele care in tot semestrul I al anului 2013 s-au aflat in inactivitate temporara, cele infiintate in cursul anului 2013, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare.

ORDIN Nr. 877 din 9 iulie 2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente

Contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, trebuie sa se inregistreze sub un singur cod fiscal. S-a aprobat modelul si continutul formularului 013 Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.

ORDIN Nr. 878 din 9 iulie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Potrivit acestui ordin se modifica formularul 101 – declaratia privind impozitul pe profit.

Astfel, rubricile privind perioada din declaratia privind impozitul pe profit se completeaza dupa cum urmeaza:

– 1 ianuarie – 30 iunie, pentru anul 2013, in cazul sediilor permanente care inchid perioada impozabila la data de 30 iunie 2013 si, respectiv, 1 iulie – 31 decembrie, in cazul sediului permanent desemnat pentru perioada impozabila 1 iulie – 31 decembrie 2013, pentru persoanele juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania

– 1 februarie – 31 decembrie, pentru anul 2013, in cazul persoanelor juridice romane platitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au indeplinit conditiile prevazute la art. 112^1 din Codul fiscal, si, incepand cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, iar in cursul anului devin platitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Codul fiscal

– perioada cuprinsa intre data de intai a primei luni din trimestrul in care contribuabilii au inceput sa desfasoare activitatile prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal, si sfarsitul anului de raportare, in cazul contribuabililor platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in cursul anului incep sa desfasoare activitati de natura celor prevazute la art. 112^2 alin. (6) din Codul fiscal, iar incepand cu trimestrul respectiv devin platitori de impozit pe profit.

De asemenea, termenul pentru depunerea declaratiei 100 pentru obligatiile de plata reprezentand varsamintele din profitul net al regiilor autonome si dividendele de virat la bugetul de stat de catre autoritatile publice centrale se modifica, acesta stabilindu-se pana la termenul de plata prevazut de lege.

HOTARARE Nr. 13 din 21 martie 2013 privind adoptarea Standardelor internationale de control al calitatii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe, emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), editia 2012

Prin prezenta hotarare se adopta Standardele internationale de control al calitatii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe, emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), editia 2012, aplicabile de catre auditorii financiari din Romania, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

Comunicat ANAF

Potrivit Ghidului privind recuperarea TVA achitata in alt stat, valabil pentru 2013, publicat  recent pe site-ul ANAF, solicitantul completeaza si transmite formularul 318 statului membru UE unde a fost platita TVA, prin intermediul portalului electronic al ANAF, urmand pasii de mai jos:

– descarca, completeaza si valideaza formularul 318 (se apasa butonul Validare, din formular, pentru a elimina eventualele greseli)

– aplica semnatura electronic

– dupa ce apare butonul cu textul Trimite, apasa pe el pentru expediere

Atentie! Formularul 318 se depune/transmite, in format electronic, pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare, potrivit ghidului ANAF.

Proiect de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a formularului Declaratie de inregistrare fiscala /Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente

Aprobarea noului formular 013 este necesara deoarece, incepand cu data de 1 iulie 2013, Legea 168/2013 pentru aprobarea OG nr. 8/2013 pentru modificarea Codului fiscal instituie obligativitatea persoanelor juridice straine care desfasoara activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente in Romania, sa desemneze unul din aceste sedii ca sediu permanent insarcinat sa indeplineasca obligatiile fiscale care le revin tuturor, conform Titlului  II din Codul fiscal. Astfel, sediul permanent desemnat in Romania calculeaza, declara si plateste impozitul pe profit pe baza inregistrarilor efectuate  de toate sediile permanente care apartin aceleiasi persoane juridice straine.