ORDIN Nr. 606 din 29 mai 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Prin prezentul ordin a fost actualizata procedura de modificare a vectorului fiscal in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata.

Conform noilor reglementari, organele fiscale vor verifica lunar, respectiv trimestrial indeplinirea conditiilor pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, in functie de perioada fiscala a acestora.

ORDIN Nr. 607 din 29 mai 2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Prin prezentul ordin se aproba Procedura de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si modelul si continutul urmatoarelor formulare:

-Cerere privind grupul fiscal unic, cod 14.13.03.02/g.f.;

-Decizie privind aprobarea/respingerea implementarii grupului fiscal unic, cod 14.13.02.02/g.f.;

-Decizie privind modificari ulterioare în cadrul grupului fiscal unic, cod 14.13.02.02/g.f.m..

ORDIN Nr. 641 din 4 iunie 2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

Prin prezentul ordin s-a aprobat noul model si continut al Declaratiei privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme de venit (Formularul 221).

Pentru anul 2013, aceasta declaratie se depune pana la data de 25 iunie 2013 inclusiv.

ORDIN Nr. 608 din 29 mai 2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prezentul ordin modifica Instructiunile de completare a Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formularul 100). Astfel, dividendele de virat de catre societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, inscrise la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, vor fi inscrise in Formularul 100 in categoria obligatiilor care nu se platesc in contul unic.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 50 din 29 mai 2013 privind reglementarea unor masuri fiscale

Incepand cu data de 1 iulie 2013, penalitatile de intarziere se vor calcula pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul penalitatii de intarziere a fost stabilit in cuantum de 0,02% pentru fiecare zi de intarziere.

Pentru obligatiile de plata cu scadenta pana la data de 1 iulie 2013 care se sting dupa aceasta data, se aplica nivelul de penalitate de intarziere potrivit legislatiei in vigoare pana la data de 1 iulie 2013.

Prezentul act normativ reglementeaza si amanarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligatiilor accesorii, administrate de ANAF, in cazul contribuabililor care au de incasat sume certe, lichide si exigibile de la autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in baza contractelor de finantare incheiate cu acestia.