LEGE Nr. 168 din 29 mai 2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prezenta lege de aprobare a OG nr. 8/2013 aduce noi modificari ale Codului fiscal ce au in vedere aspecte precum urmatoarele:

– nerezidentii ce au mai multe sedii permanente in Romania;

– mijloacele de transport exceptate de la limitarea deducerii amortizarii fiscale pana la suma de 1.500 lei/luna;

– indemnizatiile de deplasare/delegare primite de salariatii care au stabilite raporturi de munca cu angajatorii nerezidenti;

– persoanele juridice romane care nu intra sub incidenta impozitului pe veniturile microintreprinderilor;

– persoanele juridice romane ce pot opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microintreprinderilor, in anumite conditii;

– clarificarea situatiei in care veniturile platite nerezidentilor se impoziteaza prin aplicarea cotei de 50%;

– prelungirea termenului pana la care se aplica masurile de simplificare pentru livrarea unor categorii de cereale.

Cele mai multe modificari aduse de prezenta Lege intra in vigoare incepand cu data de 1 iunie 2013.

HOTARARE Nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Incepand cu data de 1 iulie 2013, valoarea minima de intrare a mijloacelor fixe stabilita in conditiile art. 3 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, este de 2.500 lei.

Valoarea ramasa neamortizata a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsa intre 1.800 lei si 2.500 lei, existente in patrimoniul operatorilor economici la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se va recupera pe durata normala de functionare ramasa.

HOTARARE Nr. 13/293 din 29 aprilie 2013 privind aprobarea Tabloului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania

Prin prezenta hotarare, se aproba Tabloul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cuprinzand expertii contabili, contabilii autorizati, precum si persoanele juridice de profil, prevazut in anexa nr. 1.

De asemenea, se aproba lista membrilor inactivi experti contabili si contabili autorizati ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, fara drept de exercitare a profesiei, prevazuti in anexa nr. 2.

ORDIN Nr. 883 din 14 mai 2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul I al anului 2013

Pentru semestrul I al anului 2013, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, este de 420 lei.

Sistemul de plati cash pooling

O tendinta din ce in ce mai intalnita in cadrul societatilor ce apartin aceluiasi grup o reprezinta implementarea unui sistem de management al lichiditatilor financiare – cash pooling – pentru eficientizarea resurselor financiare disponibile la nivelul grupului si optimizarea fluxului de capital sub forma de lichiditati.