ORDIN Nr. 339 din 28 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, din oficiu, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, precum si a modelului si continutului unor formulare

Actul normativ stabileste procedura prin care contribuabilii sunt inregistrati din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, atat in cazul persoanelor impozabile care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, dar nu depun notificarea 097, cat si pentru cele care se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului.

Pentru nedepunerea notificarii 097 se aplica sanctiunile pentru neindeplinirea obligatiilor privind transmiterea la organul fiscal competent a formularelor si documentelor prevazute de legea fiscala, amenda in cazul persoanelor juridice fiind cuprinsa intre 1.000 si 5.000 de lei.

ORDIN Nr. 378 din 1 aprilie 2013 privind modificarea si completarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.137/2011

Conform acestui ordin, dosarul contestatiei trebuie sa cuprinda de asemenea dovada comunicarii actului administrativ fiscal atacat din care sa reiasa data la care acesta a fost comunicat.

De asemenea, au fost aduse clarificari pentru situatia in care de la data formularii contestatiei si pana la data solutionarii contestatiei, competenta de administrare a contestatarului se schimba. In acest caz, organul care a emis actul atacat are obligatia transmiterii exemplarului original al deciziei de solutionare a contestatiei noului organ fiscal in administrarea caruia se afla contribuabilul, in vederea punerii in executare a acesteia.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 20 din 27 martie 2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Conform acestui act normativ, se infiinteaza Oficiul National pentru Jocuri de Noroc, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu un numar maxim de 200 de posturi de functionari publici si personal contractual, prin diminuarea corespunzatoare a numarului de posturi aprobat pentru Ministerul Finantelor Publice. Astfel, activitatea specifica licentierii, autorizarii in domeniul jocurilor de noroc se mai realizeaza de catre structurile competente din cadrul Ministerului Finantelor Publice pana la data de 15 aprilie 2013, incepand cu aceasta data acordarea dreptului de organizare si functionare, monitorizarea, supravegherea si controlul activitatilor din domeniul jocurilor de noroc fiind transferate in sarcina Oficiului National pentru Jocuri de Noroc.

De asemenea, potrivit acestei ordonante, in categoria jocurilor de noroc sunt incluse si  jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor retelelor de televiziune.

ORDIN Nr. 393 din 27 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora

Prin acest act normativ se reglementeaza modificarile privind certificatul de atestare fiscala in care sunt incluse noi informatii privind starea fiscala a unui contribuabil. De asemenea, conform acestei legi, certificatul se elibereaza si la solicitarea detinatorilor de parti sociale la o societate comerciala.

LEGE Nr. 72 din 28 martie 2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante

Conform acestei legi, in raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva.

 

Autoritatile contractante executa obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la:

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor;

c) 30 de zile calendaristice de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date. Procedura de receptie sau verificare nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor.

ORDIN Nr. 353 din 19 martie 2013 privind desemnarea biroului central de legatura responsabil pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene

Potrivit acestui ordin, pentru schimbul de informatii privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal intre statele membre ale Uniunii Europene se desemneaza Serviciul schimb international de informatii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala – Directia generala de informatii fiscale ca birou central de legatura, denumit Biroul central de legatura.