ORDIN Nr. 250 din 22 februarie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Valorile de tranzactionare a certificatelor verzi pentru anul 2013 sunt urmatoarele:

– valoarea minima de 129,64 lei/certificat verde (respectiv 28,876 euro/certificat verde), fata de 121, 89 lei stabilita pentru anul 2012

– valoarea maxima de 264,09 lei/certificat verde (respectiv 58,823 euro/certificat verde), fata de 248,30 lei stabilita pentru anul 2012.

ORDIN Nr. 296 din 15 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

Potrivit procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, acesta se calculeaza de organul fiscal competent din cadrul ANAF.

Organul fiscal competent din cadrul ANAF este:

– in cazul persoanelor juridice, al persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere – organul fiscal la care persoana este inregistrata ca platitor de impozite si taxe

– in cazul persoanelor fizice – organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal.

HOTARARE Nr. 84 din 6 martie 2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Principalele modificari si completari ale normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal au in vedere urmatoarele aspecte:

– veniturile din salarii – au fost introduse prevederi prin care se clarifica modalitatea de impozitare a veniturilor primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain

– impozitul pe veniturile microintreprinderilor – au fost aduse clarificari in privinta entitatilor exceptate de la aplicarea acestui sistem

– impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti – sunt considerate venituri obtinute din Romania pentru serviciile prestate in afara Romaniei numai veniturile din prestarea urmatoarelor servicii: servicii de management, servicii de consultanta din orice domeniu, servicii de marketing, servicii de asistenta tehnica, servicii de cercetare si proiectare in orice domeniu, servicii de reclama si publicitate indiferent de forma in care sunt realizate si servicii prestate de avocati, ingineri, arhitecti, notari, contabili, auditori.

LEGE Nr. 37 din 8 martie 2013 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Persoanele care si-au pierdut capacitatea de munca din cauza unor boli obisnuite sau a unor accidente care nu au legatura cu munca, beneficiaza de pensie de invaliditate, daca au realizat, in conditiile legii, stagiu de cotizare. Stagiul de cotizare realizat (ani) este acordat in relatie cu varsta persoanei la data emiterii deciziei medicale asupra capacitatii de munca.

ORDIN Nr. 250 din 22 februarie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Potrivit prezentului ordin, in categoriile de obligatii fiscale de declarare, cu caracter permanent, care se inscriu in vectorul fiscal, se mai adauga si:

– impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice si a gazului natural

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale

– impozitul asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 12 din 6 martie 2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene

Prezenta ordonanta modifica OUG nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, astfel se instituie reguli simplificate de esalonare la plata datoriilor pentru acei contribuabili care prezinta un risc fiscal mic.

Pentru a putea beneficia de prevederile speciale privind esalonarea la plata,  contribuabilul trebuie sa indeplineasca anumite conditii, iar esalonarea  la plata a obligatiilor fiscale restante se aproba pe o perioada de cel mult 12 luni.

ORDIN Nr. 230 din 1 martie 2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informatiilor cuprinse in dosarul fiscal, puse la dispozitia contribuabililor pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in spatiul privat al contribuabilului

In vederea simplificarii accesului la o informatie rapida si exacta, informatiile cuprinse in evidenta creantelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, asigurandu-se astfel transparenta datelor cuprinse in fisa pe platitori.

Contribuabilii pot accesa informatiile prevazute in dosarul fiscal, de pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, prin autentificare in baza certificatului digital.

Pentru utilizarea accesului controlat la dosarul fiscal, contribuabilii pot solicita emiterea unui certificat digital in baza formularelor 152 si 153.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 9 din 19 februarie 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule

Prezenta ordonanta de urgenta stabileste cadrul legal privind instituirea timbrului de mediu pentru autovehicule.

Obligatia de plata a timbrului intervine o singura data cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare, precum si in alte cazuri prevazute in prezenta ordonanta.