ORDIN Nr. 224 din 18 februarie 2013 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual

Pentru anul fiscal 2013, indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual este 104, 3%.

Este o diferenta foarte mare intre valoarea indicelui preturilor de consum stabilit pentru 2013 fata de cel stabilit pentru 2012, in 2012 IPC a fost 3,5%.

LEGE Nr. 6 din 21 februarie 2013 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013

Incepand cu luna februarie 2013, salariul mediu brut se majoreaza la 2.223 lei, fata de 2.117 lei stabilit pentru 2012. In ceea ce priveste nivelul contributiilor obligatorii la pensii si somaj, acesta ramane neschimbat fata de anul 2012.

De asemenea, prin actul normativ, se majoreaza si cuantumul ajutorului de deces acordat unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului la 1.112 lei.

Noul mod de declarare si plata a impozitului pe profit

Incepand cu anul fiscal 2013 se poate opta pentru declararea si plata impozitului pe profit printr-un nou mod, denumit sistemul anual cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Pentru a aplica acest sistem, contribuabilii care sunt eligibili trebuie sa isi declare aceasta optiune prin depunerea formularului 012 pana la data de 31 ianuarie 2013.

HOTARARE Nr. 50 din 19 februarie 2013 pentru aprobarea accizei specifice exprimate in echivalent euro pe 1.000 de tigarete

Prin aceasta hotarare nivelul accizei specifice pentru  tigari a fost stabilit la 56,71 euro/ 1.000 tigarete pentru perioada 1 aprilie 2013 – 31 martie 2014.

Pe langa modificarea privind majorarea accizei specifice, a fost decalat cu trei luni si termenul de la care trebuie sa fie aplicata acciza majorata. Astfel, pana in anul 2017, nivelul modificat al accizei se va aplica in fiecare an de la 1 aprilie si nu de la 1 iulie ca pana acum.

ORDIN Nr. 241 din 20 februarie 2013 privind imputernicirea personalului directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti in vederea efectuarii unor verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

In conformitate cu prevederile actului normativ, se imputerniceste personalul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sa efectueze, pana la data de 28 februarie 2013, verificari cu privire la arieratele si platile restante inregistrate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

 

In cazul in care, in urma verificarilor efectuate, la o unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala se constata o crestere cu peste 20% a arieratelor in sold la 31 ianuarie 2013 fata de cele in sold la 31 decembrie 2012, se va solicita Activitatii de inspectie fiscala din cadrul structurilor Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competente efectuarea de controale incrucisate la furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii si executantii de lucrari care au de primit de la autoritatile administratiei publice locale sume ce au devenit arierate in luna ianuarie 2013.

ORDIN Nr. 184 din 13 februarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Actul normativ modifica urmatoarele formulare fiscale:

–  formularul 220 Declaratie privind venitul estimat/norma de venit

– formularul 223 Declaratie privind veniturile estimate pentru asocierile fara personalitate juridica si entitati supuse regimului transparentei fiscale.