ORDIN Nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

Au fost aprobate modelul si continutul formularelor 392A si 392B.

Declaratia 392A se depune de catre:

–         persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Codul fiscal, a caror cifra de afaceri, efectiv realizata la finele anului calendaristic, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Declaratia 392B se de pune de catre:

–         persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA, potrivit dispozitiilor art. 153 din Codul fiscal, a caror cifra de afaceri realizata la finele anului calendaristic, excluzand veniturile obtinute din vanzarea de bilete de transport international rutier de persoane, este inferioara sumei de 220.000 lei.

ORDONANTA Nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Printre cele mai importante modificari aduse Codului fiscal se enumera:

–         limitarea deducerii cheltuielilor cu amortizarea la 1.500 lei/luna pentru mijloacele fixe de transport persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri

–         includerea indemnizatiei primite de angajati peste limita legala in baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale

–         obligativitatea platii impozitului pe veniturile microintreprinderii pentru toti intreprinzatorii care au realizat in anul 2012 si vor realiza din 2013 venituri mai mici de 65.000 euro

–         impozitarea cu 50% a veniturilor obtinute din Romania de nerezidenti, daca sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se realizeze schimbul de informatii

–         posibilitatea reinregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile care nu au sediul activitatii economice in Romania.

HOTARARE Nr. 23 din 22 ianuarie 2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Hotararea reglementeaza cresterea salariului de baza minim brut pe tara in doua etape:

–         750 lei, incepand cu data de 1 februarie 2013

–         800 lei, incepand cu data de 1 iulie 2013.

Acordarea salariilor sub nivelul celui minim pe economie se va sanctiona cu amenzi cuprinse intre 1.000 de lei si 2.000 de lei.

ORDIN Nr. 24 din 12 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Pentru anul 2013 a fost aprobat noul model al formularului 200 Declaratie privind veniturile realizate din Romania, fiind introduse informatii care permit stabilirea bazei de impunere pentru contributiile sociale in functie de categoria de venit realizata.

ORDIN Nr. 40 din 15 ianuarie 2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Prin acest ordin au fost aprobate forma si continutul situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie 2012. Acestea se vor putea depune la ghiseul unitatilor teritoriale ale MFP sau online cu semnatura electronica in maxim 150 zile de la terminarea exercitiului financiar.

ORDIN Nr. 17 din 11 ianuarie 2013 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a acordurilor privind declararea si plata contributiilor sociale, incheiate de angajatorii nerezidenti cu persoane fizice rezidente sau nerezidente care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri din salarii, precum si pentru reglementarea unor aspecte procedurale

Ordinul reglementeaza obligativitatea depunerii declaratiei si a platii contributiilor sociale obligatorii in cazul persoanelor fizice care obtin venituri din salarii de la angajatori din state care nu intra sub incidenta regulamentelor Uniunii Europene privind coordonarea sistemelor de securitate sociala sau din state cu care Romania nu are incheiate acorduri ori conventii in domeniul securitatii sociale.

ORDIN Nr. 1.992 din 27 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

In declaratia 394 se vor raporta inclusiv operatiunile pentru care se aplica sistemul TVA la incasare, pentru care exigibilitatea TVA intervine in momentul platii/ incasarii.

Noul formular 394 se va completa incepand cu 1 februarie 2013 pentru raportarea operatiunilor efectuate pe teritoriul national incepand cu luna ianuarie 2013.