HOTARARE Nr. 1.071 din 6 noiembrie 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Principalele modificari ale normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal au in vedere urmatoarele aspecte:

– tratamentul fiscal al dobanzilor/penalitatilor/daunelor interese contractuale anulate

– aplicarea reglementarilor privind recuperarea pierderilor fiscale

– aplicarea sistemului TVA la incasare

– regulile de facturare

– inregistrarea micilor producatori de vinuri linistite

– antrepozitarii autorizati

Modificarile aduse de prezenta hotarare au intrat in vigoare la data de 8 noiembrie 2012, cu exceptia celor referitoare la TVA si micii producatori de vinuri linistite care se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

ORDIN Nr. 1.331 din 9 octombrie 2012 privind aprobarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale actelor de control si formularelor utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara

Prin prezentul ordin au fost aprobate formulare utilizate in activitatea de inspectie economico-financiara, din care le enumeram pe urmatoarele:

-Raport de inspectie economico-financiara

-Nota unilaterala

-Raport de urmarire a indeplinirii masurilor dispuse

-Raport de verificare documentara prealabila

-Nota de constatare

-Raport intermediar

-Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

-Dispozitie obligatorie