ORDIN Nr. 1.529 din 10 octombrie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare

Formularul (097) Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem.

CIRCULARA Nr. 31 din 12 octombrie 2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2012

Incepand cu perioada de aplicare 24 septembrie – 23 octombrie 2012, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,94% pe an, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,63% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,26% pe an.

ORDIN Nr. 1.400 din 21 septembrie 2012 privind procedura de inregistrare a contractelor/documentelor incheiate intre persoane juridice romane, persoane fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine si persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente

Persoanele juridice romane, persoanele fizice rezidente, precum si sediile permanente din Romania apartinand persoanelor juridice straine au obligatia sa inregistreze contractele/documentele incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente care executa pe teritoriul Romaniei prestari de servicii de natura lucrarilor de constructii, de montaj, activitatilor de supraveghere, activitatilor de consultanta, de asistenta tehnica si a oricaror altor servicii prestate in Romania, care genereaza venituri impozabile.

Inregistrarea contractelor/documentelor mentionate mai sus se realizeaza prin depunerea, la organul fiscal competent, a Declaratiei de inregistrare a contractelor/documentelor care justifica prestarile efective de servicii pe teritoriul Romaniei, initiale/aditionale (conexe), incheiate cu persoane juridice straine sau persoane fizice nerezidente, cod MFP 14.13.01.40/n, prevazuta in anexa nr. 1 a prezentului ordin, fara a fi insotita de documente doveditoare ale datelor inscrise in declaratie.

Declaratia se depune pentru fiecare contract sau document care justifica prestarile efective de servicii efectuate pe teritoriul Romaniei, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractelor sau de la data emiterii oricaror documente prevazute de lege.

ORDIN Nr. 1.286 din 1 octombrie 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2012, de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Aceste prevederi nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatile prevazute de prezentul ordin tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS si nu mai aplica Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

CIRCULARA Nr. 28 din 13 septembrie 2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2012

Incepand cu perioada de aplicare 24 august – 23 septembrie 2012, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 1,43% pe an, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,62% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,27% pe an.