ORDONANTA Nr. 15 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Printre modificarile aduse Codului fiscal de prezenta ordonanta, cele mai semnificative se refera la:

–  clarificari privind situatiile in care platitorii de venituri nu vor retine la sursa impozitul si contributiile sociale obligatorii in cazul veniturilor din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, reglementari aplicabile incepand cu data de 1 septembrie 2012;

– posibilitatea recuperarii pierderilor fiscale in cazul persoanelor juridice succesoare ale operatiunilor de reorganizare, reglementare ce intra in vigoare de la 1 octombrie 2012;

– reglementari privind sistemul TVA la incasare, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2013.

ORDONANTA Nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Prin prezenta ordonanta au fost introduse reglementari privind data depunerii declaratiei fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania. Astfel, data depunerii declaratiei este data inregistrarii acesteia pe portal, cu conditia validarii continutului declaratiei, in caz contrar, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic.

In situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni.

Alte modificari aduse de ordonanta se refera la efectuarea platii de catre o alta persoana decat debitorul, precum si la suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara.

ORDIN Nr. 1.118 din 20 august 2012 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009

Modificarile semnificative aduse de prezentul ordin se refera, in principal, la urmatoarele aspecte:

– introducerea unor noi reglementari privind contabilitatea certificatelor verzi, care intra in vigoare incepand cu situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2012;

– precizarea conturilor contabile ce se vor utiliza in cazul cesionarii unei creante, reglementare ce se aplica pentru creantele cesionate si inregistrate in contabilitatea cesionarului dupa data de 1 iulie 2012;

– alte reglementari privind contul 508 Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate.