ORDIN Nr. 874 din 20 iunie 2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere şi de gestionare a Declaratiei privind venitul asigurat la sistemul public de pensii

Prin prezentul ordin a fost aprobat modelul şi continutul formularului Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii, cod 14.13.03.03, prevazut in anexa nr. 1.

Pentru anul 2012, formularul 600 se depune de persoanele prevazute la art. 296^21 alin. (1) lit. a) – e) din Codul fiscal numai in situatia in care acestea se incadreaza in una dintre categoriile reglementate, incepand cu data de 1 iulie 2012.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 24 din 6 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Printre modificarile semnificative avand aplicabilitate de la 1 iulie 2012 se numara urmatoarele:

– au fost extinse situatiile in care dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferenta combustibililor si achizitiilor de vehicule se poate exercita in proportie de 100%;

– a fost modificat plafonul cifrei de afaceri pentru regimul special de scutire aplicat de intreprinderile mici, acesta fiind majorat de la suma de 35.000 euro (119.000 lei) la 65.000 euro (220.000 lei).

Compensari cu parteneri interni si externi

In relatia cu partenerii de afaceri, o persoana juridica romana poate apela la compensarea obligatiilor reciproce, atat in relatia cu partenerii interni, cat si cu partenerii externi, fara a mai transfera costul si in scopul economisirii cheltuielilor cu comisioanele bancare.

ORDIN Nr. 714 din 16 mai 2012 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii

Prezentul ordin aproba Procedura de inregistrare fiscala, din oficiu sau la cererea altei autoritati care administreaza creante fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu si-a indeplinit obligatia de inregistrare fiscala, potrivit legii, prevazuta in anexa nr. 1.

A fost aprobat modelul si continutul urmatoarelor formulare:

a) Decizie privind inregistrarea fiscala din oficiu, cod M.F.P. 14.13.02.10;

b) Notificare privind inregistrarea fiscala din oficiu, cod M.F.P. 14.13.07.10, prevazute in anexele nr. 2a) si 2b).

ORDIN Nr. 640 din 3 mai 2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata

Formularul 307 se completeaza si se depune de catre:

– persoana impozabila beneficiara a transferului de active prevazut la art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, in calitate de succesor al cedentului in ceea ce priveste ajustarea dreptului de deducere, daca nu este inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal si nici nu se inregistreaza in scopuri de TVA ca urmare a transferului;

– locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing, daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc dupa scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului in baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

– persoana impozabila pentru care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustarile de taxa conform art. 128 alin. (4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal in ultimul decont depus inaintea scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA sau care a efectuat ajustari incorecte.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 15 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor masuri financiare in domeniul asigurarilor sociale de sanatate si al finantelor publice

Pentru persoanele cu venituri din pensii care depasesc 740 lei, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate o reprezinta numai partea de venit care depaseste nivelul de 740 lei. Aceasta prevedere se aplica incepand cu veniturile din pensii aferente lunii mai 2012.