Ana Dinca

Managing Partner

 

Director general si asociat unic al Audit One, doamna Ana Dinca este garantul standardelor de calitate care au facut din Audit One “un brand” pe piata interna.

 

CV-ul doamnei Ana Dinca

Contact


Str. Radu Voda, Nr. 28 corp. A, Sector 4, Bucuresti 040275
Telefon: +40 21 3196298;
Telefon: +40 21 3196300
Fax: +40 21 3196290
Mobil: +40 0 729 209 729

Laura Stoica

Tax Manager

 

Permanenta schimbare din domeniul fiscal este o provocare careia ii faci fata prin studiu sustinut si gandire analitica.

 

CV-ul doamnei Laura Stoica

Contact


Romania Bucharest District 4, no 28, Radu Voda Street
Tel: +40213196300
Mobile: +40724544225
Fax: +40213196290

ORDIN Nr. 479 din 5 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012

Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.

Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2012 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile si note explicative.

ORDIN Nr. 507 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare la nivelul Autoritatii Nationale a Vamilor a prevederilor titlului I Transparenta informatiilor referitoare la obligatiile bugetare restante al cartii I din Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei

In vederea descurajarii acumularii de arierate bugetare de catre contribuabilii persoane juridice, Autoritatea Nationala a Vamilor va aduce la cunostinta publica lista contribuabililor, cu exceptia microintreprinderilor, astfel cum au fost definite in Codul fiscal, care inregistreaza obligatii bugetare restante reprezentand creante fiscale rezultate din raporturi juridice vamale.

La data de 30 aprilie 2012, directiile regionale pentru accize si operatiuni vamale vor publica pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor lista contribuabililor care inregistreaza obligatii bugetare restante la data de 31 martie 2012, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la instructiuni.

Informatiile cuprinse pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor referitoare la obligatiile bugetare restante vor fi actualizate trimestrial pana in ultima zi a primei luni din trimestrul urmator celui de raportare.

HOTARARE Nr. 7 din 15 martie 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala

Consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia sa identifice, sa verifice si sa inregistreze identitatea clientilor si a beneficiarilor reali inainte de a initia orice relatie de afaceri sau de a efectua tranzactii in numele clientului/beneficiarului real.

Societatile comerciale de consultanta fiscala sunt obligate sa informeze toti angajatii asupra politicilor si procedurilor emise in baza Legii nr. 656/2002 si sa desemneze printr-un act intern una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prevederilor referitoare la prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, ale caror nume vor fi comunicate Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor impreuna cu natura si limitele responsabilitatilor mentionate.