ORDIN Nr. 144 din 10 februarie 2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

Ca urmare a depunerii de catre contribuabili a declaratiilor rectificative prin care se indreapta erorile din declaratiile fiscale initiale, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori efectueaza corectarea evidentei fiscale si emite “Decizia de impunere privind obligatiile fiscale accesorii stabilite in urma indreptarii erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative”, care este comunicata contribuabilului potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala.

ORDIN MMFPS Nr. 177 din 7 februarie 2012 privind modificarea si completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.832/856/2011

Clasificarea ocupatiilor din Romania a fost modificata si completata cu noile ocupatii practicate in cadrul economiei nationale prevazute in lista din anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ORDIN Nr. 163 din 9 februarie 2012 privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

A fost aprobat formularul pentru decizia de anulare a penalitatilor si de reducere cu 50% a majorarilor datorate pentru obligatiile principale restante la data de 31 august 2011 si achitate voluntar pana la data de 31 decembrie 2011.

De asemenea, a fost aprobat formularul pentru decizia de reducere cu 50% a penalitatilor si cu 25% a majorarilor datorate pentru obligatiile principale restante la data de 31 august 2011 si achitate voluntar pana la data de 30 iunie 2012.

ORDIN Nr. 155 din 14 februarie 2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Au fost aduse clarificari privind declararea impozitului pe profit aferent anului 2011 si termenele de depunere in functie de optiunile platitorilor.

CIRCULARA Nr. 6 din 7 februarie 2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2012

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie – 23 februarie 2012, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 1,24% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in euro este de 0,69% pe an.