OUG Nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Cateva din modificarile semnificative aduse Codului fiscal vizeaza:
– contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara
– deductibilitatea cheltuielilor privind combustibilii, precum si a taxei pe valoarea adaugata aferente
– contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit, contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal
– baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii, clarificari privind contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele care realizeaza venituri din activitati independente.

PROTOCOL din 28 februarie 2011 intre Romania si Confederatia Elvetiana de amendare a Conventiei dintre Romania si Confederatia Elvetiana privind evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe avere si a Protocolului anexat, semnate la Bucuresti la 25 octombrie 1993

Doua dintre modificarile efectuate asupra acestei conventii se refera la:
– Impozitul pe dividende, atunci cand acestea nu sunt scutite, a crescut de la 10% la 15%
– Impozitul pe dobanzi, atunci cand acestea nu sunt scutite, a scazut de la 10% la 5%.

ORDIN Nr. 3.596 din 19 decembrie 2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA

Incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2012, perioada de raportare a formularului 394 este perioada fiscala declarata pentru depunerea decontului de taxa pe valoarea adaugata (formularul 300).

In continutul formularului sunt evidentiate distinct operatiunile de livrari sau achizitii de cereale si plante tehnice prevazute la art. 160 alin. 2), lit.(c) din Codul Fiscal pentru care se aplica taxarea inversa. Formularul 394 nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare.

Formularul 394 se depune pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare incheierii perioadei de raportare, la organul fiscal competent, depunerea putand fi efectuata prin internet sau la ghiseu.

HOTARARE Nr. 1.225 din 14 decembrie 2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Incepand cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.
Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul reglementat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

Impozit pe cladiri la persoane juridice

Deoarece este sfarsitul de an va amintim ca nu ar trebui sa neglijati sa faceti reevaluarea cladirilor pentru a evita impactul fiscal care nu este de neglijat. La 31 decembrie conform regulilor contabile se poate face la reevaluarea, deci este momentul reconsiderarii valorilor contabile.

ORDIN Nr. 3.565 din 8 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Incepand cu data de 1 ianuarie 2012, Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili administreaza un numar de 2.000 de mari contribuabili, persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti contribuabili, aflati la data intrarii in vigoare a prezentului ordin in administrarea sa. In categoria marilor contribuabili intra si contribuabilii nerezidenti pentru care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit titlului VI din Codul fiscal.

Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili.

ORDIN Nr. 1.183 din 12 decembrie 2011 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2012

Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2012: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.
Operatorii economici care in cursul anului 2011 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2012.

ORDIN Nr. 3.577 din 12 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

Contribuabilii care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi data, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii. Acesti contribuabili sunt cuprinsi in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat.