ORDIN Nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

In cazul in care contribuabilul achita obligatiile fiscale principale la data de 31 august 2011 si cota de accesorii aferente acestora, organul fiscal competent verifica indeplinirea conditiilor prevazute de art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 si emite, dupa caz:
a) decizia de anulare a cotei de 50% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 31 decembrie 2011;
b) decizia de anulare pentru 25% din majorarile de intarziere calculate pana la data platii, aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si achitate pana la data de 30 iunie 2012.

ORDIN Nr. 2.795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Prezentul ordin stabileste criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990, care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului si care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal.

Solicitarea inregistrarii in scopuri de TVA se face prin depunerea formularului 098 – Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoare adaugata, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau a Anexei la cererea de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata/declaratia de mentiuni pentru persoanele impozabile care solicita inregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. a) si c) din Codul fiscal.

ORDIN Nr. 3.392 din 4 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Se aproba Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, prevazuta in anexa nr. 1.

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire orin autoimpunere sau retinere la sursa se aplica pentru obligatiile fiscale cuprinse in vectorul fiscal.

ORDIN Nr. 3.389 din 3 noiembrie 2011 privind stabilirea prin estimare a bazei de impunere

Stabilirea prin estimare a bazei de impunere pentru impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat al statului se efectueaza de organele de inspectie fiscala in situatii cum ar fi:
-documentele si informatiile prezentate in cursul inspectiei fiscale sunt incorecte sau incomplete;
– documentele si informatiile solicitate nu exista sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie fiscala.

Pentru estimarea bazei de impunere organele de inspectie fiscala vor identifica acele elemente care sunt cele mai apropiate situatiei de fapt fiscale.
Stabilirea bazei de impunere se va face prin estimarea atat a veniturilor, cat si a cheltuielilor aferente acestora.

HOTARARE Nr. 1.105 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

Guvernul a prelungit termenul limita de depunere a Registrului de evidenta a populatiei pana la data de 15 decembrie, potrivit prezentei hotarari.

Totodata aceasta hotarare clarifica elementele privind drepturile salariale care se completeaza in registrul de evidenta al salariatilor, respectiv salariul de baza lunar brut si sporurile, asa cum sunt prevazute in contractul individual de munca.

HOTARARE Nr. 1.078 din 26 octombrie 2011 privind modificarea anexei la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 31/2003

Prezenta hotarare intra in vigoare la 01.01.2012 si stabileste, printre altele, noi fapte care vor putea fi inscrise in cazierul fiscal al contribuabililor:

-refuzul de a prezenta organului financiar-fiscal bunurile materiale supuse impozitelor, taxelor, contributiilor datorate bugetului general consolidat, in vederea stabilirii realitatii declaratiei fiscale;
-neretinerea, potrivit legii, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa;
-retinerea si nevarsarea in totalitate, de catre platitorii obligatiilor fiscale, a sumelor reprezentand impozite si contributii cu retinere la sursa, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni.

ORDIN Nr. 894 din 1 noiembrie 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Facilitatile de anulare sau reducere a penalitatilor de intarziere se acorda de catre casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru obligatiile de plata administrate de fiecare dintre acestea.