Modificarea perioadei fiscale in cazul impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii

Pentru aplicarea unitara a ultimelor modificari privind perioada fiscala utilizata de contribuabilii ce datoreaza impozit pe salarii si contributii sociale obligatorii, Ministerul Finantelor Publice a emis Circulara nr. 406870 din data de 22 septembrie 2011, din care am sintetizat urmatoarele aspecte importante:

1. Cine are obligatia de a declara si plati trimestrial impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii

Urmatorii platitori de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor au obligatia de a declara si plati impozitul pe salarii si contributiile sociale obligatorii pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care acestea se datoreaza:

a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de salariati mai mic decat 3;
b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de salariati mai mic decat 3;
c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de salariati mai mic decat 3;
d) persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca.

Remarca: Verificarea indeplinirii conditiilor privind numarul mediu de salariati, respectiv totalul veniturilor realizate se face de catre organul fiscal pe baza situatiilor financiare incheiate la data de 31 decembrie 2010. Cei care nu au depus aceste situatii vor utiliza in continuare perioada fiscala lunara.

2. Contribuabilii infiintati in cursul anului fiscal sau in cursul trimestrului IV al anului 2011

Platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care si-au inceput activitatea in cursul anului 2011 si estimeaza ca vor indeplini conditiile privind numarul mediu de salariati si nivelul de venit total, dupa caz, au dreptul sa aplice perioada fiscala trimestriala incepand cu trimestrul IV al anului 2011, daca depun declaratia de mentiuni, pana la data de 30 octombrie 2011, la organul fiscal competent.

Platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate salariilor care se infiinteaza in cursul trimestrului IV al anului 2011 si estimeaza ca vor indeplini conditiile privind numarul mediu de salariati si nivelul de venit total, dupa caz, au dreptul sa aplice perioada fiscala trimestriala incepand cu trimestrul IV al anului 2011, pe baza declaratiei de mentiuni care se depune impreuna cu declaratia de inregistrare fiscala.

Pentru contribuabilii ce se vor infiinta incepand cu anul 2012, perioada fiscala trimestriala va fi aplicabila daca vor estima ca vor indeplini conditiile privind numarul mediu de salariati si nivelul de venit total, dupa caz, pe baza declaratiei de mentiuni care se depune impreuna cu declaratia de inregistrare fiscala.

3. Cine si cum poate opta pentru declararea si plata lunara a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii

Pot opta pentru declararea si plata lunara a impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii contribuabilii de la punctul 1, literele a) – c).

Utilizarea perioadei fiscale lunare incepand cu trimestrul IV al anului 2011 se poate face doar prin depunerea declaratiei privind optiunea prevazute in OMFP nr. 3154/2011 pana la data de 25 septembrie 2011.

Aplicarea perioadei fiscale lunare pentru anul fiscal inceput se poate face doar prin depunerea declaratiei de mentiuni pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

Nu pot opta pentru perioada fiscala lunara contribuabilii de la punctul 1 litera d).

4. Cum se calculeaza numarul mediu de salariati

Pentru stabilirea numarului mediu de salariati se iau in calcul persoanele cu contracte individuale de munca, atat cu norma intreaga, cat si cu timp partial.

Nu se iau in calcul urmatoarele categorii de persoane:
– persoanele care au realizat venituri de natura profesionala
– persoanele care au realizat venituri asimilate salariilor (ex.: administratorii care incaseaza indemnizatia in baza actului constitutiv sau contractului de management).

5. Aspecte legate de incetarea calitatii de asigurat in prima sau a doua luna din trimestru

In situatia in care in prima luna din trimestru inceteaza calitatea de asigurat a unei persoane, angajatorul are obligatia de a depune formularul 112 pana la data de 25 a celei de-a doua luni din trimestru.

In cazul in care in cea de-a doua luna din trimestru inceteaza calitatea de asigurat a unei persoane, angajatorul are obligatia de a depune formularul 112 pana la data de 25 a celei de-a treia luni din trimestru.

In ambele situatii mentionate mai sus, termenul de plata al impozitului pe salarii si a contributiilor sociale obligatorii ramane neschimbat, respectiv pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza acestea.

6. Modificarea vectorului fiscal

Pentru platitorii de venituri din salarii si venituri asimilate care sunt obligati sa aplice perioda fiscala trimestriala si nu au optat pentru perioada fiscala lunara, modificarea vectorului fiscal se va face in mod automat de catre organul fiscal, cu notificarea contribuabililor in conditiile legii.

ORDONANTA Nr. 29 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

Prin prezenta ordonanta s-au adus modificari privind ordinea de stingere a obligatiunilor fiscale in sensul stingerii cu prioritate a tuturor obligatiunilor prioritare in vederea vechimii.

In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se face in urmatoarea ordine:
a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;
b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;
c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b).

S-au aprobat facilitati speciale pentru societatile care au datorii restante la stat vor fi scutite de plata penalitatilor de intarziere astfel:
a) penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
b) penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

ORDONANTA Nr. 30 din 31 august 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prin prezenta ordonanta se aduc la Codul Fiscal modificari care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2012, va prezentam cateva:

Impozit pe profit
Declararea si plata impozitului pe veniturile obtinute de nerezidenti in Romania din proprietati imobiliare sau din vanzarea – cesionarea titlurilor de participare se poate face doar prin imputernicit.

Incepand cu 1 ianuarie 2013, agentii economici, altii decat institutiile de credit, sa poata opta pentru plata impozitului pe profit anual cu plati anticipate trimestriale in suma de o patrime din impozitul datorat in anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie. Incepand cu 1 ianuarie 2012 se modifica data limita de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit.

Impozit pe venit
Se modifica prevederile legate de impozitarea veniturilor obtinute de nerezidentii care devin rezidenti dupa 3 ani de sedere in Romania.
Termenul de plata a impozitului pe venituri din salarii s-a modificat de la lunar la trimestrial in cazul contribuabililor cu o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro pe an si cu un numar mediu de pana la 3 angajati, exclusiv.Acelasi termen de plata se prevede si pentru microintreprinderi cu maxim 2 angajati precum si pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, asocieri intre persoane fizice fara personalitate juridica, care au personal angajat pe baza de contract individual de munca; prevederile vor intre in vigoare incepand cu veniturile aferente lunii octombrie 2011.

Impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti
Se modifica termenul de depunere a declaratiei informative privind impozitul retinut si platit pentru veniturile cu regim de retinere la sursa/venituri scutite, pe beneficiari de venit nerezidenti.

Taxa pe Valoare Adaugata
Se modifica termenul de depunere a declaratiei recapitulative VIES, incepand cu declaratia aferenta lunii august 2011.

Impozite si Taxe locale
Se mareste impozitul pe cladiri in cazul cladirilor care nu au fost reevaluate in ultimii 3, respectiv 5 ani.
Se stabileste un nivel fix al taxei hoteliere ce poate fi impusa de consiliile locale si anume un procent de 1% din valoarea totala a tarifului de cazare/zi hoteliera/turist.

Contributii sociale obligatorii
Se introduce optiunea de a depune trimestrial declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru categoriile de contribuabili care se califica pentru plata trimestriala a impozitului pe venit; optiunea trebuie declarata de eventualii doritori pana la data de 25 septembrie 2011; desi depunerea declaratiei se va efectua trimestrial, completarea acesteia se va face pe fiecare luna in parte; virarea contributiilor retinute de catre platitorii de venit mai sus mentionati se poate face de asemenea trimestrial; prevederea intra in vigoare incepand cu veniturile lunii octombrie 2011.

ORDONANTA DE URGENTA NR. 70 din 31 august 2011 privind masurile de protectie sociala in perioada sezonului rece

Aceasta ordonanta de urgenta reglementeaza masurile de protectie sociala a populatiei reprezentate de ajutoare lunare pentru acoperirea unei parti din cheltuilile aferente incalzirii locuintei in perioada sezonului rece, precum si a modului de facturare si plata a energiei termice.
Ajutoarele vor fi acordate persoanelor cu venituri pana la 786 lei/membru de familie, respectiv a celor cu venituri de cel mult 1082 lei in cazul persoanelor singure.