Concediul de odihna pentru anul curent

Efectuarea concediului de odihna in anul curent implica in practica un aspect delicat privind data efectuarii a acestora. Oferim cateva sugestii angajatorilor pentru a elimina orice fel de intepretari ale drepturilor salariatilor cu privire la efectuarea concediului de odihna

HOTARARE Nr. 211 din 27 aprilie 2011 privind adoptarea Procedurilor de inscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline

Se aproba Procedurile de inscriere la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania a studentilor Asociatiei Contabililor Autorizati care au promovat o parte din examenele organizate de Asociatia Contabililor Autorizati, dar nu au devenit inca membri cu drepturi depline.

Conform acestor Proceduri, studentul care este inscris la Asociatia Contabililor Autorizati (ACCA) ce a promovat primele 6 examene aferente primului modul, organizate de ACCA, dar nu a devenit inca membru cu drepturi depline si solicita autorizarea ca auditor financiar in Romania va parcurge urmatoarele etape:
– solicita echivalarea testului de acces la stagiul organizat de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
– solicita inscrierea ca stagiar in activitatea de audit financiar, urmand sa efectueze cei 3 ani de stagiu, conform prevederilor legale ale CAFR;
– la sfarsitul perioadei de stagiu, dupa ce studentul ACCA a obtinut si calitatea de membru ACCA, in baza diplomei eliberate de ACCA (se va depune la sediul CAFR diploma de membru ACCA, insotita de traducerea in limba romana efectuata de un traducator autorizat din Romania), va solicita inscrierea la examenul de competenta profesionala organizat de CAFR;
– solicitantul va sustine numai testul de aplicare a cunostintelor in practica, inclus in examenul de competenta profesionala.

CIRCULARA Nr. 23 din 8 iulie 2011 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2011

Incepand cu perioada de aplicare 24 iunie – 23 iulie 2011, rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 1,47% pe an, iar rata dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,37% pe an.

ORDIN Nr. 2.230 din 29 iunie 2011 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) – i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.222/2006

Au fost modificate documentele pe baza carora se aplica scutirile de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile de transport international de bunuri, livrari intracomunitare de bunuri si intermediere in legatura cu aceste operatiuni.

ORDIN Nr. 2.234 din 29 iunie 2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

In conformitate cu prevederile acestui ordin, Sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici se aplica de persoanele care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Echivalentul in lei al sumei se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei(BNR), valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent. Astfel, cursul de schimb valutar leu/euro utilizat la calculul cifrei de afaceri pentru anul 2010 este de 4,2848 lei pentru un euro.

Potrivit pct. 2.18 din Anexa la Ordin, operatorii economici care nu au desfaşurat activitate de la data infiintarii pana la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum şi persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011.

Ca urmare, nu intocmesc raportari contabile nici entitatile nou-infiintate in cursul anului 2011.

De asemenea, pentru 30 iunie 2011 exista doar obligatia de a depune raportari contabile de catre entitatile care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Agentii economici vor depune la registratura unitatilor teritoriale sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare pe suport magnetic, raportarile contabile la 30 iunie 2011, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, semnate şi ştampilate, potrivit legii. Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se vor depune pana cel mai tarziu 16 august 2011.

Formatul electronic al raportarilor contabile se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice, pus la dispozitia operatorilor economici gratuit prin portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, de la adresa www.anaf.ro, sectiunea Asistenta Contribuabili/Programe Utile/Situatii financiare.