ORDONANTA DE URGENTA Nr. 49 din 31 mai 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor prevederi financiar-fiscale

Au fost introduse masuri de simplificare pentru livrarile de cereale si plante tehnice, conform prezentei ordonante de urgenta, care modifica art. 160, alineatul (2), litera c).

Aceste prevederi sunt aplicabile doar pentru urmatoarele cereale si plante tehnice:
– Grau dur – Cod NC 1001 10 00
– Alac (Triticum spelta), destinat insamantarii – Cod NC 1001 90 10
– Grau comun destinat insamantarii – Cod NC ex 1001 90 91
– Alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii – Cod NC ex 1001 90 99
– Secara – Cod NC 1002 00 00
– Orz – Cod NC 1003 00
– Porumb – Cod NC 1005
– Boabe de soia, chiar sfaramate – Cod NC 1201 00
– Seminte de rapita sau de rapita salbatica, chiar sfaramate – Cod NC 1205
– Seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate – Cod NC 1206 00
– Sfecla de zahar – Cod NC 1212 91

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare incepand cu 31 mai 2011 si se aplica pana la data de 31 mai 2013 inclusiv.

HOTARARE Nr. 206 din 23 februarie 2011 pentru aprobarea Procedurilor de inscriere la stagiu a persoanelor care au obtinut diploma de absolvire ACCA si nu au desfasurat activitati de audit statutar

Persoana care este membru cu drepturi depline al Association of Chartered Certified Accountants – ACCA (Asociatia Contabililor Autorizati), dar nu are experienta in auditul statutar si solicita autorizarea ca auditor financiar in Romania, va parcurge etapele prevazute in Anexa prezentei hotarari.

ORDIN Nr. 1.441 din 23 mai 2011 privind stabilirea metodologiei de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice

La introducerea pe piata a unui echipament electric si electronic (EEE), producatorul este obligat sa depuna o garantie financiara care acopera costurile de finantare a operatiunilor privind colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a tuturor deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), provenite de la EEE introduse pe piata nationala.

HOTARARE Nr. 500 din 18 mai 2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor

Prezenta hotarare stabileste metodologia de intocmire si completare a registrului general de evidenta a salariatilor, inregistrarile care se efectueaza, precum si orice alte elemente in legatura cu acesta.

Registrul se intocmeste in forma electronica si se completeaza in ordinea angajarii, urmand a fi transmis la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:
a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii;
b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica;
c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii.

Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 august 2011.

ORDIN Nr. 2.017 din 20 mai 2011 privind modificarea si completarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare

Persoana impozabila poate solicita, potrivit prevederilor legale in vigoare, compensarea sumei negative de TVA aprobata la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, cu respectarea prevederilor art. 116 din Codul de procedura fiscala, stingerea efectuandu-se in ordinea prevazuta la art. 115 din acelasi act normativ.

Prezentul ordin modifica anumite proceduri si criterii de incadrare de la un risc la altul a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare.

De asemenea, criteriul conform caruia un contribuabil este considerat exportator, a fost modificat.

ORDIN Nr. 1.984 din 11 mai 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sunt:
a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura la sediul social sau la sediile secundare activitati economice.
b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal si nici persoana impozabila insasi nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;
c) criteriul care face obiectul verificarii faptice, privind existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal si, dupa caz, sediilor secundare declarate, care sa corespunda obiectului de activitate pe care persoana impozabila intentioneaza sa o desfasoare/o desfasoara;
d) criteriile de evaluare prevazute in anexa nr. 2 a prezentului ordin.

ORDIN Nr. 1.993 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 291/2010 privind instituirea si aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia

In baza prezentului ordin se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, comisie ce este formata din 7 membri, in componenta prevazuta in anexa nr. 1 a actului normativ.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 46 din 11 mai 2011 pentru modificarea şi completarea art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Persoana fizica autorizata ce intra sub incidenta OUG nr. 44/2008 poate desfasura activitatile economice individual si independent sau poate angaja, in calitate de angajator, terte persoane cu contract individual de munca, incheiat in conditiile legii.