Ordin CNPP Nr. 1285 din 8 aprilie 2011 si Ordin CNAS Nr. 437 din 31 martie 2011 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Acest ordin a fost emis in vederea reglementarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, din punctul de vedere al asigurarii la sistemul de asigurari sociale de sanatate si al platii contributiei la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate din Romania. Casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, o notificare prin intermediul careia sa se reglementeze statutul de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate.

CIRCULARA Nr. 14 din 19 aprilie 2011 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 martie – 23 aprilie 2011

Incepand cu perioada de aplicare 24 martie – 23 aprilie 2011, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
-1,56% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
-0,43% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Ordin Nr. 1977 din 15 aprilie 2011 privind modificarea si completarea OPANAF nr. 1.786/2010 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare

Inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA a unei persoane impozabile se considera valabila incepand cu:

 prima zi a lunii urmatoare celei in care s-a comunicat persoanei impozabile decizia privind inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, pentru alte situatii decat cele prevazute mai jos;
-data reactivarii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala;
-data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, dupa caz.

Data inregistrarii in scopuri de TVA este data de intai a lunii urmatoare celei in care a fost depusa declaratia de mentiuni, data reactivarii contribuabilului declarat inactiv prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sau data inregistrarii in registrul comertului a mentiunii privind reluarea activitatii, dupa caz.

Lege Nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Prin prezenta lege s-a reglementat utilizarea zilierilor.
Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore, respectiv 6 ore pentru lucratorii minori care au capacitate de munca. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
Beneficiarul nu poate angaja zilieri sa desfasoare activitatea in beneficiul unui tert.

PROCEDURA de primire, prelucrare si transmitere a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, depusa de contribuabili la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice

Contribuabilii care au obligatia sa depuna Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate pot indeplini aceasta obligatie declarativa prin depunerea declaratiei in format hartie, semnata si stampilata, conform legii, insotita de declaratia in format electronic, pe suport CD, la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice, din judetul in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal.

PROCEDURA de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

Pentru obligatiile fiscale administrate de organele vamale, competenta de acordare a esalonarilor la plata revine organului vamal competent conform prevederilor legale in vigoare.

Pentru celelalte obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, competenta de acordare a esalonarilor la plata revine organului fiscal competent conform prevederilor art. 33 sau 36, dupa caz, din Codul de procedura fiscala.

Ordin Nr. 1932 din 30 martie 2011 pentru modificarea si completarea OPANAF nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Prezentul ordin aproba modelul si continutul formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost modificat si completat.

Diurna pentru deplasari externe

Diurna externa reprezinta indemnizatia zilnica in valuta, acordata personalului trimis in strainatate in conditiile legislatiei in vigoare, in vederea acoperirii cheltuielilor de hrana, a celor marunte uzuale, precum si a costului transportului in interiorul localitatii in care isi desfasoara activitatea.