Ajustare TVA pana la 25.02.2011

Multe firme au optat sa devina neplatitoare de TVA incepand cu 1 februarie 2011.

Daca ati optat ca neplatitor de TVA, va informam ca mai intai trebuie sa efectuati operatiunea de ajustare a TVA pentru TVA-ul dedus anterior potrivit art. 148 lit.c si a art. 149 din Codul fiscal, iar rezultatele obtinute trebuie sa le evidentiatii in ultimul decont de TVA, respectiv in decontul lunii ianuarie 2011.

ORDIN Nr. 724 din 4 februarie 2011 pentru aprobarea formularisticii prevazute de art. 118 si 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si stabilirea competentelor în ceea ce priveste semnarea acestor formulare

Se aproba formularistica elaborata în temeiul art. 7, art. 40 alin. (2), art. 118 si al art. 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta în anexele nr. 1 – 16 care fac parte integranta din prezentul ordin.

ORDONANTA DE URGENTA Nr. 6 din 2 februarie 2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

Intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului este persoana fizica majora care are varsta pana la 35 de ani si indeplineste conditiile impuse de aceasta ordonanta.

Facilitatile constau in faptul ca tinerii intreprinzatori pot primi 10.000 Euro nerambursabili, garantii de la FNGC pentru IMM-uri si scutiri la plata asigurarilor sociale datorate de angajatori pentru cel mult 4 salariati angajati pentru o perioada nedeterminata.

ORDIN Nr. 1.081 din 7 februarie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de declaratii informative

Se aproba modelul si continutul formularului (392 A) ‘Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul ….’, cod 14.13.01.02/ia.

Se aproba modelul si continutul formularului (392 B) ‘Declaratie informativa privind livrarile de bunuri, prestarile de servicii si achizitiile efectuate in anul ….’, cod 14.13.01.02/ib.
Se aproba modelul si continutul formularului (393) ‘Declaratie informativa privind veniturile obtinute din vanzarea de bilete pentru transportul rutier international de persoane, cu locul de plecare din Romania in anul ….’, cod 14.13.01.02/v.

ORDIN Nr. 1.080 din 7 februarie 2011 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

Plata obligatiilor fiscale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri fiscale, aferente lunii ianuarie 2011, cu termen de plata pana la 25 februarie 2011, inclusiv impozitul pe venitul din salarii aferent activitatii sediilor secundare, se efectueaza de catre contribuabil la unitatea de trezorerie si contabilitate publica la care acesta este arondat. Pe documentul de plata contribuabilul va inscrie in mod obligatoriu codul de identificare fiscala si denumirea sa.

Plata obligatiilor fiscale reprezentand impozit pe veniturile din salarii datorat de salariatii care isi desfasoara activitatea la sediile secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, care nu au fost achitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se efectueaza potrivit prevederilor alin. (1).

ORDIN Nr. 233 din 1 februarie 2011 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Se aproba modelul si continutul urmatoarelor formulare, prevazute in anexa nr. 1:
a) 200 ‘Declaratie privind veniturile realizate din Romania’, cod 14.13.01.13;
b) 201 ‘Declaratie privind veniturile realizate din strainatate’, cod 14.13.01.13/7;
c) 205 ‘Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa, pe beneficiari de venit’, cod 14.13.01.13/l;
d) 206 ‘Declaratie informativa privind castigurile/pierderile din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise’, cod 14.13.01.13/t.v.1;
e) 250 ‘Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din Romania de persoanele fizice’, cod 14.13.02.13/a;
f) 251 ‘Decizie de impunere anuala pentru veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice’, cod 14.13.02.13/5a.

Fisele fiscale privind impozitul pe veniturile din salarii, pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in cadrul sediilor secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor, se depun de catre contribuabilul care le-a infiintat la organul fiscal competent pentru administrarea acestuia.

HOTARARE Nr. 3 din 18 ianuarie 2011 privind modalitatea si termenele de plata a cotizatiilor fixe in anul 2011 si a cotizatiilor variabile datorate de consultantii fiscali pentru veniturile realizate in anul 2010 si depunerea declaratiilor in anul 2011

Pentru anul 2011, cuantumul cotizatiei fixe, precum si cel al cotizatiei variabile (aferenta veniturilor realizate in anul 2010 din activitatea de consultanta fiscala) datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se prezinta astfel:
1. pentru persoane fizice:
a) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali activi 210 lei;
b) cotizatia fixa pentru consultantii fiscali inactivi 70 lei;
c) cotizatia variabila – din cifra de afaceri 0,35%;

2. pentru societatile comerciale de consultanta fiscala:
a) cotizatia fixa 350 lei;
b) cotizatia variabila:
– la o cifra de afaceri de pana la 100.000 euro, cota este de 0,35%;
– la o cifra de afaceri cuprinsa intre 100.001 euro si 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;
– la o cifra de afaceri ce depaseste 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

In anul 2011 plata cotizatiilor fixe si variabile datorate de consultantii fiscali, persoane fizice si juridice, se efectueaza pana la data de 15 martie a anului in curs.

HOTARARE Nr. 11/214 din 27 ianuarie 2011 pentru aprobarea elaborarii si publicarii standardului profesional Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiza contabila sau de contabilitate””

S-a aprobat elaborarea si publicarea pana la data de 30 septembrie 2011 a standardului profesional ‘Controlul calitatii si managementul relatiilor cu clientii unui cabinet de expertiza contabila sau de contabilitate – CECCAR”.