NORME METODOLOGICE de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Concediul si indemnizatiile lunare pentru cresterea copilului se acorda persoanelor indreptatite, daca acestea au realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal timp de 12 luni in ultimul an anterior datei nasterii copilului.

Concediul pentru cresterea copilului se acorda pe baza de cererea aprobata de catre angajator. Perioada in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului consta in perioada asimilata stagiului de cotizatie in sistemul public de pensii si in sistemul asigurarilor sociale de somaj.

Declaratia de impozit pe profit aferenta anului 2010

Desi intentia legiuitorului a fost ca toti contribuabilii sa depuna doua declaratii de impozit pe profit (formularul 101) pentru anul 2010, luna ianuarie 2011 vine cu o modificare semnificativa in sensul ca se aplica regula celor doua perioade numai celor care in cursul anului 2010 au platit cel putin intr-un trimestru impozit minim.

ORDIN Nr. 52 din 16 ianuarie 2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea şi depunerea situatiilor financiare anuale şi a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale şi a situatiilor financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:
a) pentru societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) pentru celelalte persoane prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro şi totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.

Entitatile vor depune, potrivit legii, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale şi situatiile financiare anuale simplificate incheiate la 31 decembrie, intocmite cu ajutorul programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Entitatile care nu au desfaşurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii.

CIRCULARA Nr. 2 din 10 ianuarie 2011 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010 – 23 ianuarie 2011

Incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2010 – 23 ianuarie 2011, ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
-1,56% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
-0,88% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
-0,49% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

ORDIN Nr. 1.865 din 17 decembrie 2010 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2011

Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2011: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Operatorii economici care in cursul anului 2010 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite pentru anul 2010 trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica declaratii statistice Intrastat, incepand cu luna ianuarie 2011.

In cursul anului 2011 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2011.

Impozitarea microintreprinderilor in 2011

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor a reintrat in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie 2011 in conformitate cu prevederile OUG nr.117/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind codul si reglementarea unor masuri financiar-fiscale si este reglementat la Titlul IV.

ORDIN Nr. 34 din 5 ianuarie 2011 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor

Categoriile de obligatii fiscale de declarare care se inscriu in vectorul fiscal sunt:
a) taxa pe valoarea adaugata;
b) impozitul pe profit;
c) impozitul pe veniturile microintreprinderilor;
d) accizele;
e) impozitul la titeiul din productia interna;
f) impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor;
g) contributia pentru asigurari sociale de sanatate;
h) contributia de asigurari pentru somaj;
i) contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale;
j) contributia de asigurari sociale;
k) contributia la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
l) contributia pentru concedii si indemnizatii;
m) redeventele miniere;
n) redeventele petroliere.