ORDIN Nr. 599 din 9 august 2010 pentru aprobarea modelului declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj

Se aproba modelul declaratiei privind asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj a persoanelor fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale, pentru care se datoreaza contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, conform art. III alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010.

Aceasta declaratie se depune de catre beneficiarul venitului (PFA, drept de autor, conventii civile) azi, 25 August 2010 impreuna cu dovada achitarii acestei contributii. Plata se poate face in numerar la casieria Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

Contributii pentru drepturi de autor

Drepturile de autor se impoziteaza prin retinere la sursa, platitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia de a calcula si de a retine in cursul anului fiscal o suma reprezentand 10% din venitul brut realizat de titularii de drepturi de proprietate intelectuala ca urmare a exploatarii drepturilor respective. Aceasta suma reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de contribuabili. Fiind retinere la sursa inseamna ca suma este suportata de beneficiarul venitului, dar in calitate de angajator/platitor societatea ii vireaza la buget.

ORDIN Nr. 2.289 din 5 august 2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita

S-a aprobat Procedura privind emiterea si comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care inregistreaza obligatii fiscale restante sub o anumita limita, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii se emit, trimestrial, pentru toti debitorii, cu exceptia celor care inregistreaza obligatii fiscale care fac obiectul inlesnirilor la plata.

Deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii reprezentand penalitati de intarziere se emit o singura data, trimestrial, pentru obligatiile fiscale principale care au implinit 90 de zile de la scadenta, cu exceptia situatiei in care acestea au fost stinse partial sau total, dupa caz.

NORME privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare se concretizeaza in reducerea profitului impozabil de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in proportie de 20%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv. Pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Acestea se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare care conduc la obtinerea de rezultate ale cercetarii, valorificabile de catre contribuabili, in folos propriu, in scopul cresterii veniturilor.

Recuperare tva din strainatate

Comisia Europeana a adoptat o propunere pentru prelungirea termenului de depunere a cererilor de rambursare a TVA aferente anului 2009. Avand in vedere implementarea cu intarziere de catre statele membre a noii proceduri de rambursare a TVA, care a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2010, Comisia propune acordarea unui termen suplimentar in care contribuabilii sa poata depune cereri de rambursare a taxei.